På fredagen dog en 60-åring som skadats på Northvolt i Skellefteå. I måndags störtade fem män mot döden i en hiss på ett bygge i Sundbyberg. Det har varit en svart vecka för byggbranschen. Under de dagar som har gått har Byggnads ordförande Johan Lindholm blivit uppvaktad av många människor som är oroliga för anhöriga i byggbranschen.

– De undrar hur en så tragisk arbetsplatsolycka kunde ske. Vad orsaken var i det här fallet kan jag inte veta. Men jag kan säga en del om hur det ser ut generellt, säger Johan Lindholm.

Och till den generella bilden hör att det är mycket sällan någon döms för den här typen av olyckor, enligt Johan Lindholm. Det är svårt att utkräva ansvar.

”Arbetsmiljöarbetet försvåras”

– Man säljer ut jobben och styckar upp dem på väldigt många underentreprenörer. Därmed försvinner det som borde vara självklart: ett tydligt ansvar för arbetsmiljön.

Bygget av Ursviks torn där hissolyckan inträffade passar in i det här mönstret, något som tidningen Byggnadsarbetaren har beskrivit. Huvudentreprenören Andersson Company har inte egna byggnadsarbetare, utan lägger ut alla delar av bygget på andra företag.

– Den sortens upplägg försvårar planering och systematiskt arbetsmiljöarbete, hävdar Johan Lindholm.

I och med hissolyckan och olyckan på Northvolt har 17 människor dött på jobbet i byggbranschen i år, enligt Arbetets genomgång av Arbetsmiljöverkets statistik.

Det är den högsta siffran på åtminstone tio år. Samtidigt avviker siffran inte extremt mycket från det vanliga mönstret.

Byggbranschen mest drabbad

Under perioden 2013 – 2023 har minst 113 människor omkommit i branschen, alltså i snitt drygt tio personer per år.

Det visar Arbetets genomgång av Arbetsmiljöverkets statistik över dödsolyckor (se faktaruta).

Det här gör byggbranschen till den bransch där flest har dött i jobbet det senaste årtiondet.

Mönstret är ganska stabilt över tid, trots olika initiativ för att göra byggbranschen säkrare.

Lyckas branschen lära sig någonting av olyckorna, så att inte samma fel upprepas?

– Nej. Vi kommer ju inte tillrätta med den här tråkiga statistiken, svarar Johan Lindholm.

Är det för farligt att vara byggnadsarbetare idag?

– Nej, inte om det systematiska arbetsmiljöarbetet görs på rätt sätt och involverar arbetstagare och skyddsombud tidigt. Det är ett fantastiskt yrke.

Regeringen har nu meddelat att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att göra fler oanmälda inspektioner på arbetsplatser efter den senaste tidens dödsolyckor.

Antal döda i byggverksamhet 2013-2023

2023: 17

2022: 7

2021: 10

2020: 10

2019: 12

2018: 13

2017: 8

2016: 10

2015: 6

2014: 13

2013: 7

Källa: Arbetsmiljöverket. Arbetet har tagit myndighetens siffra år för år över antal personer i den svenska arbetskraften som omkommit i byggverksamhet. Men också lagt till anställda i utländska företag, som särredovisas av Arbetsmiljöverket, då dessa uppenbart arbetat med byggverksamhet (eventuellt borde något fler räknas med, men uppgifterna är för bristfälliga). Vi har också räknat de fem personer som tidigare i veckan omkom när en bygghiss föll norr om Stockholm, trots att Arbetsmiljöverket kodat det som metallegoarbeten.