Bland servicetekniker vid Tesla finns en oro för sänkta löner om företaget tvingas teckna kollektivavtal.

Två servicetekniker uppger för Arbetet, oberoende av varandra, att chefer vid Tesla har hotat med att lönerna då skulle sänkas till kollektivavtalets lägsta nivå.

Det skulle innebära en lön på 20 811 kronor i månaden för en fordonstekniker med två års erfarenhet, och 23 437 kronor i månaden för den som har fem års erfarenhet.

Som jämförelse är snittlönen bland Teslas servicetekniker i dag 31 000 – 32 000 kronor i månaden, enligt Patrick Kihlberg, ombudsman vid IF Metall med ansvar för motorbranschavtalet.

Snittet i branschen ligger omkring 33 000.

– Med löner nästan 13 000 kronor under den nivån får de inte en enda människa till sina verkstäder, säger Patrick Kihlberg, som ifrågasätter om Teslas chefer verkligen har hotat med så dramatiska lönesänkningar.

“Vore avtalsbrott“

Men skulle Tesla faktiskt göra allvar av hotet kan facket till en början hävda att det är ett avtalsbrott, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.

– Lönerna är inskrivna i anställningsavtalen, det är en av få saker som faktiskt är reglerade. Så skulle lönen bli lägre än den lön som personen har anställts till kan vi stämma för avtalsbrott.

En lönerevision skulle också snabbt visa att avtalets lägsta löner inte kan tillämpas på Teslas anställda utifrån deras arbetsuppgifter och erfarenhet, enligt Patrick Kihlberg.

– De som jobbar på Tesla har redan nu låg lön i förhållande till kollektivavtalet.

Hemliga avtal

Teslas anställda får inte lämna ut sina anställningsavtal till utomstående. Avtalen är mycket omfattande – från 30 till närmare 70 sidor – och består till stor del av juridiskt fackspråk på engelska.

”Det vete fan om alla har läst igenom vad de skriver under”, säger en anställd till Arbetet.

Servicetekniker som slutar på Tesla får till exempel inte jobba med liknande arbetsuppgifter hos ett annat företag de första sex månaderna efter att de har slutat på Tesla.

Enligt en av de anställda som Arbetet har talat med har den bestämmelsen i anställningsavtalet dock inte hindrat att en del servicetekniker har lämnat Tesla och gått till konkurrenter.

– Men det har varit en del snack om bestämmelsen kollegor emellan.

Strider mot svensk rätt

IF Metalls förbundsjurist har träffat servicetekniker vid Tesla som varit bekymrade över vad de egentligen har skrivit under.

– Jag berättade för dem att karenstiden på sex månader för den som slutar vid företaget är prövad i svensk rätt. Läget är att Tesla måste betala sex månadslöner eller helt enkelt avstå från karensen, säger Darko Davidovic.

– En anställd sa att en stor sten hade lyfts från hans axlar.