Risken att dö innan pensionen varierar stort mellan olika yrken. Det visar en rapport från Statistiska centralbyrån, SCB som har tittat på alla dödsfall, oavsett orsak, för hela befolkningen i åldern 35–64 år efter vilket jobb de haft.

Det visar sig framför allt att utbildningsnivån gör stor skillnad.

– Generellt har personer med eftergymnasial utbildning lägre dödlighet än personer med gymnasial utbildning. Liknande mönster går bland annat att se hos personer med högre årsinkomst och personer som bor med en partner, säger Li Ma, en av demograferna på SCB som skrivit rapporten, i en kommentar.

På en övergripande nivå är det alltså yrken med krav på kort utbildning som är mest utsatta. Men utbildningsnivån spelar roll även för dem som jobbar med samma sak.

I många fall har de med bara gymnasieutbildning en tydligt högre dödlighet än de som läst vidare efter gymnasiet, men har samma yrke.

Dubbelt så hög dödlighet

Den yrkeskategori som har allra högst dödlighet jämfört med genomsnittet är tidningsdistributörer, vaktmästare och andra servicearbetare.

Där är risken att dö i förtid dubbelt så stor som för snittet på den svenska arbetsmarknaden.

Sett till specifika yrken har chefer inom förskolan lägst dödlighet. Och chefer i allmänhet är den yrkesgrupp som löper minst risk att dö före sin 65-årsdag.

Rapporten säger alltså inte vilket yrke som är farligast utifrån risker i själva jobbet, utan rapporterar om samtliga dödsfall per yrke, oavsett vad som ligger bakom.

Hur ser det ut i ditt jobb?

Listan visar dödlighet per yrke. Siffran 1 motsvarar snittet för hela arbetsmarknaden. En siffra över 1 innebär alltså att dödligheten är högre än snittet och en siffra under 1 att den är lägre.