Efter intensiva förhandlingar slöt LO-förbunden och arbetsgivarorganisationen Fremia ett nytt kollektivavtal för de nästan 23 000 arbetarna på Samhall. 

I år höjs grundlönen med 1 020 kronor och det första arbetsuppgiftstillägget i lönetrappan med 330 kronor.

Det innebär en låglönesatsning, för de anställda som har det första arbetsuppgiftstillägget blir alltså löneökningen i år 1 350 kronor. Nästa år höjs grundlönen med ytterligare 931 kronor. 

– Vi är nöjda, löneökningarna följer märket. Att vi lagt en del av löneökningen i det första arbetsuppgifttillägget beror på att det är tillägg som alla anställda får efter ett år på Samhall, säger Nicklas Nilsson, avtalsansvarig på Fastighets till Fastighetsfolket. 

Rätt till deltidspension från 60 år

Pensionsåldern i det nya avtalet höjs permanent från 65 till 66 år, eftersom det från 1 januari 2023 inte går att få ut garantipension eller bostadsbidrag förrän man fyllt 66 år.

I det nya kollektivavtalet införs också rätten till deltidspension från 60 års ålder, något som Fastighets ser som en viktig framgång. 

– På Samhall har många underliggande sjukdomar, så rätten till deltidspension är ett viktigt genombrott, säger Nicklas Nilsson. 

Nya regler ska tvinga Samhall att förbättra arbetsmiljön

I det nya Samhallavtalet införs också ett avtal om arbetsmiljön. Enligt avtalet ska en facklig förtroendevald göra en skriftlig anmälan till arbetsgivaren om det finns brister i arbetsmiljön. 

Samhall ska då så snart som möjligt överlägga med facket om vilka åtgärder som ska vidtas. Arbetsgivaren ska kalla till möte om arbetsmiljöproblemet snarast, men senast inom fem dagar, och mötet ska vara genomfört inom tio dagar. 

Hur arbetsmiljöproblemet ska lösas ska också dokumenteras och sedan ska åtgärderna genomföras, annars begår Samhall ett avtalsbrott och kan få betala skadestånd. 

– Det är en viktig förbättring, det tvingar Samhall att agera snabbt i arbetsmiljöfrågor, säger Nicklas Nilsson. 

Jesper Neuhaus är förhandlingschef på Fremia. Han säger att det är första gången som arbetsmiljön regleras i deras kollektivavtal. 

– De fackliga parterna har övertygat oss om fördelarna med en kollektivavtalad reglering på Samhall. Arbetet ska nu tydligare involvera fackförbundens förtroendevalda för att säkerställa att alla anställda får en bra arbetsmiljö, säger han.

Nya förhandlingar om den kritiserade lönetrappan

Men frågan om den omdiskuterade lönetrappan är ännu olöst. Nya förhandlingar ska inledas första kvartalet 2024. Målet är att en ny modell för lönesättning ska införas i nästa avtal, som sluts 2025. 

– När det gäller lönetrappan så kommer vi att fortsätta avtalsrörelsen, säger Nicklas Nilsson. 

Jesper Neuhaus tror att det finns goda chanser att LO och Fremia ska lyckas enas om en ny lönemodell.

– Lönemodellen som vi har idag fungerar enligt båda parter dåligt. Alla medarbetare på Samhall vet inte varför de har den lön de har, och så kan vi inte fortsätta. Det finns ett intresse från båda facket och arbetsgivarsidan att komma överens om en ny lönemodell på Samhall, säger han. 

Artikeln är tidigare publicerad i Fastighetsfolket som tillsammans med Arbetet och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.

Samhallavtalet – så blir de nya lönerna och villkoren

Lönerna höjs den 1 oktober 2023 med 1020 kronor på grundlönen och 330 kr på det första arbetsuppgiftstillägget. Grundlönen höjs den 1 oktober 2024 med 931 kronor. 

Från och med den 1 oktober 2023 är den nya grundlönen 23 912 kronor. Det första arbetsuppgiftstillägget blir då 1 205 kronor. 

Från och med den 1 oktober 2024 är den nya grundlönen 24 843 kr. 

Tillägg för övertidsersättning, obekväm arbetstid och skiftarbete räknas upp med 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024. 

Pensionsåldern höjs permanent, från 65 år till 66 år. 

Arbetare kan ansöka om deltidspension från och med den månad arbetaren fyller 60 år. 

Ledighet som inte tagits ut under året efter intjänandeåret, äger arbetare rätt att avsätta som premie i pensionsförsäkring eller deltidspensionspremie.

Ett nytt arbetsmiljöavtal införs. Enligt avtalet ska en facklig förtroendevald göra en skriftlig anmälan till arbetsgivaren om det finns brister i arbetsmiljön. Samhall ska då så snart som möjligt överlägga med facket om vilka åtgärder som ska vidtas. Hur arbetsmiljöproblemet ska lösas ska också dokumenteras och sedan ska åtgärderna genomföras, annars begår Samhall ett avtalsbrott och kan få betala skadestånd.