Trots att arbetslösheten fortsätter nedåt och ligger på den lägsta nivån sedan 2009 ökar antalet varsel om uppsägningar. Och det ganska rejält.

I maj varslades 5 371 personer om uppsägning, jämfört med 2 072 samma månad förra året.

Under årets fem första månader är siffran nästan 35 000 jämfört med 9 000 samma period förra året.

Siffran för 2023 är dock påverkad av ett jättevarsel på Humana Omsorg när de blev av med sitt tillstånd att bedriva hemtjänst och personlig assistans.

Då varslade omkring 12 000 personer på en gång.

Värst för bygg, tillverkning och handel

Flest varsel, bortsett från vård och omsorg, har tillverkningsindustrin, med 5 400 berörda, följt av handeln med 4 000 varsel.

– Först och främst kan man säga att varseltalen ökar från väldigt låga nivåer ur ett historiskt perspektiv. Tittar man på de senaste tre månaderna så ligger vi faktiskt rätt så nära snittet vi har haft under 2000-talet, säger Henrik Björk, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Så det är mer än återgång till det normala än kris och panik?
– Det är ju en ökning, men det är inte anledningen till kris och panik, eftersom vi kommer från väldigt låga nivåer.

Många varsel leder inte till uppsägning

Dessutom, påpekar, Henrik Björk, är det långt ifrån alla varsel som leder till arbetslöshet. Vissa blir aldrig uppsagda, andra får nya jobb eller börjar studera.

Vid tidigare kriser, som finanskrisen och pandemin, har mellan 25 och 30 procent av varslen lett till arbetslöshe enligt Arbetsförmedlingens analyser.

– Och arbetsmarknaden har ju varit överraskande stark under den här konjunkturnedgången. Men nu tror vi att arbetslösheten kommer att börja öka successivt här under andra halvan av 2023 och under första halvan av 2024, säger Henrik Björk.

En bransch som drabbats hårt är byggbranschen. Höga räntor och fortsatt hög inflation gör att bostadsbyggandet bromsar in rejält. Enligt Boverkets prognos kommer antalet påbörjade bostäder bli 27 000 i år och 21 500 nästa år.

Det är mer än en halvering från 2022 då knappt 60 000 bostäder påbörjades.

Trefaldigade varsel i byggbranschen

Och det märks i varselstatistiken.

Under årets fem första månader varslades 2 800 personer inom byggbranschen om uppsägning. Det är nästan tre gånger så många som samma period 2022, då 1 000 personer varslades. 

– Det kommer in väldigt få nya uppdrag helt enkelt, så vi ser en väldigt snabb minskning av bostadsbyggandet i år. Och det påverkar naturligtvis också sysselsättningssiffrorna, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

Kommer det att bli ännu värre?
– Vi räknar med en sysselsättningsnedgång. Enligt vår prognos kommer det vara 20 000 färre byggnadsarbetare nästa år.

Samtidigt räknar Byggföretagen i sin prognos med att inflationen kommer att börja sjunka och att räntorna då följer efter.

– Så i vår prognos bottnar det under det här året eller nästa år. Sedan tror vi att marknaden kommer att stabilisera sig igen, säger Fredrik Isaksson.

Varsel i Sverige 2022 och 2023 (januari till maj)

Vad är varsel?

Varsel innebär att en arbetsgivare förvarnar sina anställda om att de kanske kommer att bli uppsagda, ofta på grund arbetsbrist. Arbetsgivaren är skyldig att varsla om minst fem personer i samma län riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist.
Alla som varslas blir inte uppsagda.

Källa: Arbetsförmedlingen