Personalen inom Solnas äldreomsorg kommer äntligen få arbetsskor! Ett viktigt beslut för medlemmarna i Kommunal, Solna stad och solnaborna.

Det blev möjligt tack vare maktskiftet i september, efter 24 år av moderatlett styre, som gav Solna ett efterlängtat S-lett styre.

Men ett socialdemokratiskt styre förpliktigar – nu omsätter vi facklig-politisk verksamhet till praktik i Solna.

Vi satsar på välfärden så att medlemmarna i Kommunal får fler kollegor och vi inför gratis arbetsskor för alla som jobbar inom den kommunala äldreomsorgen. Ett krav som Kommunal drivit både lokalt och nationellt.  

Självklart att satsa på arbetsmiljön

Medarbetarna inom äldreomsorgen står och går många timmar under sina arbetsdagar. Risken för belastningsskador på rygg, höfter och knän är ständigt närvarande.

Gratis arbetsskor för medarbetare är ett verktyg för att förebygga skador och skapa en bättre arbetsmiljö för anställda. Vilket i sin tur ger de anställda bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb som de proffs de är.

För oss är det självklart att satsa på arbetsmiljön för Solnas anställda – det är en win-win för både staden, de anställda, och alla de som nyttjar den kommunala välfärden.

Det ligger i allas intresse att medarbetarna i äldreomsorgen har en bra arbetsmiljö. Genom en bra arbetsmiljö och en hållbar arbetssituation stannar personalen kvar längre på samma arbetsplats.

Det leder till bättre kontinuitet för våra äldre, en ökad trygghet och ytterst en bättre kvalité i välfärden. I praktiken leder en god arbetsmiljö för medarbetarna till en bättre vård för våra äldre. Gratis arbetsskor och en bra arbetsmiljö är en win-win för både kommunen, invånarna och medarbetarna.

Lyssna på medarbetarna

Vi menar att det inte går att bedriva en bra kommunal verksamhet utan att lyssna på medarbetarna och erfarenheterna från arbetsplatserna.

Det är Kommunals uppdrag att representera sina medlemmar och driva politisk opinion som förbättrar medarbetarnas arbetsvillkor.

Med det är likväl vårt uppdrag som socialdemokratiska kommunpolitiker att utveckla och driva igenom politik utifrån våra gemensamma facklig-politiska intressen.

För oss socialdemokrater har det från dag ett i vårt styre varit högsta prioritet att föra upp det facklig-politiska arbetet på dagordningen. Det måste helt enkelt märkas när det är Socialdemokraterna som styr. 

Upp till bevis för facklig-politisk samverkan

Solna är inte ensamma om att vara en kommun som, efter förra valet, äntligen fått ett socialdemokratiskt styre.

Nu är det upp till bevis för alla dessa kommuner.

Nu har vi chansen att visa att facklig-politisk samverkan inte bara är vackra ord.

Vi lyssnar på facket – och vi uppmanar alla socialdemokratiska kommunpolitiker landet runt att göra detsamma!