Våren 2020 beslutade sig Norrköpings kommun för att ta i hårdare mot bidragsfusk.

En säkerhetsutredare rekryterades för att utreda misstankar om att personer hade ljugit när de ansökt om ekonomiskt bistånd (det som tidigare kallades socialbidrag).

I maj 2021 satte utredaren igång, med metoder som för tankarna till polisens spaningsarbete i brottsutredningar.

Kommunens utredare kunde stå i entrén till biståndstagarnas bostäder, eller på parkeringsplatser i närheten, och iaktta vad biståndstagarna och andra personer i deras hushåll hade för sig.

I en del fall har utredaren fotograferat personer som synts i fönster och på balkonger.

Förutom biståndstagarna och de personer de bor med har besökare observerats.

JO: Barn har övervakats

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant har granskat materialet från ”detektiven” i sju ärenden, och konstaterar bilderna är av sådan kvalitet att enskilda personer lätt kan identifieras.

– Även barn har övervakats, säger Per Lennerbrant till Arbetet.

Justitieombudsmannen reagerar starkt på att en kommun övervakar biståndstagare så närgånget.

Den här sortens spaningsmetoder får bara ”de brottsutredande myndigheterna” – alltså polisen – använda, skriver Justitieombudsmannen i sitt beslut.

I såväl regeringsformen (en av Sveriges grundlagar) som i Europakonventionen finns skydd för människors integritet och privatliv som bara får begränsas om det finns tydligt stöd för detta i andra lagar.

Allvarlig kritik

Kommunstyrelsen informerades om att säkerhetsutredaren skulle ägna sig åt ”fysik spaning” – men varken kommunstyrelsen eller den nämnd som var ansvarig reflekterade över om detta var lagligt, konstaterar Justitieombudsmannen i sin utredning.

Norrköpings kommun får ”allvarlig kritik”.

– Jag har aldrig använt en skarpare formulering än så i de ärenden jag har beslutat om, säger Justitieombudsmannen Per Lennerbrant.

Sammanlagt har utredaren samlat in information i 33 biståndsärenden (vilket betyder att fler personer än så har blivit iakttagna). I sex fall har utredarens observationer använts när kommunen polisanmält misstänkta bidragsbrott.