Bakgrunden till konflikten kring dygnsvila är att EU-kommissionen kritiserat Sverige för att flera kollektivavtal inte lever upp till reglerna i EU:s arbetstidsdirektiv. 

Arbetsgivarna och facken i offentlig sektor, där SKR och Kommunal är de största, har därför skrivit om sina avtal om arbetstiden. De nya avtalen börjar gälla 1 oktober. 

Men många anställda som har yrken som innebär långa arbetspass, till exempel brandmän och personliga assistenter, har framfört en oro för att få kortare sammanhängande ledigheter när de nya reglerna införs.

Nya regler

Nu har Kommunal, tillsammans med arbetsgivarna SKR och Sobona enats om undantagsregler som gör det möjligt för vissa yrkesgrupper att behålla långa arbetspass.

Enligt de nya reglerna kan arbetstid förläggas upp till 20 timmar i de fall verksamhetens behov kräver det. För längre arbetspass finns nu även ett regelverk som i vissa fall och utifrån behov, möjliggör arbete upp till 24 timmar för bland annat räddningstjänstpersonal och LSS-personal.

För personliga assistenter kan arbete förläggas upp till 24 timmar efter lokal MBL-förhandling.

Regelverket ska börja gälla 1 februari 2024.

Inte nöjda

Personliga assistenten Marie Grönberg, en av initiativtagarna bakom Facebookgruppen ”Vi som vill ha kvar dygnspassen”, säger till Kommunalarbetaren att de absolut inte är nöjda.

Hon tolkar överenskommelsen som att det bara är i undantagsfall det kan bli tal om dygnspass och att de därför inte kommer få behålla dygnen.

– Det här är så dåligt och inte genomtänkt alls. Vem kommer vilja gå in och jobba som personlig assistent i två timmar? Det kommer aldrig gå, säger Marie Grönberg till KA.

Här regleras de nya reglerna

Den nya överenskommelsen gäller nya regler om dygnsvila och arbetstidens förläggning i bilagorna J och R tillhörande kollektivavtalet HÖK/AB samt PAN-avtalet, som lever upp till kraven i EU:s arbetstidsdirektiv. 

Källa: Kommunal