”Jag skäms bara av tanken på att någon skulle städa hos mig. Vem blir jag då, om jag inte kan ta hand om min egen smuts.” Så formulerar sig Susanna Gideonsson i en intervju för Dagens Industri Weekend (nr 11-2023). På följdfrågan om det handlar om skam svarar Gideonsson ”Ja, och plikt”.

Det är väl känt att Susanna Gideonsson vill avskaffa rut-avdraget, vilket hon anser är en skatterabatt för höginkomsttagare. Men fakta visar något annat.

Enligt Almega Serviceföretagens Rutindikator, baserad på siffror från Skatteverket, nyttjade drygt 1,2 miljoner svenskar rut-avdrag under 2022. Hemstädning dominerar stort. I de hushåll som får avlastning av hemstädning återfinns även många LO-medlemmar.

Och trots ett kärvt ekonomiskt läge, med ökande kostnader och mindre pengar i plånboken, växer branschen fortfarande.

Även om inflödet av nya kunder har mattats av, är det enligt våra medlemsföretag fler personer som tecknar nya städkontrakt än som avslutar sina befintliga.

Livspusslet kräver städhjälp

Detta är egentligen inte så konstigt. Hjälp med städningen är i dag en förutsättning för att få livspusslet att gå ihop för många barnfamiljer där båda föräldrarna jobbar heltid. Att köpa hushållsnära tjänster är i dag en naturlig del av det ekonomiska kretsloppet.

Det är naturligtvis fullt lovligt att vara motståndare till rut-avdraget. Men LO:s ordförande går ett steg längre och pekar ut just hemstädarna som en grupp vars arbete är mindre värt än andras.

Att bidra till ett renare samhälle är ju precis vad många LO-grupper gör: Rörmokare rensar avlopp, miljöarbetare hämtar sopor och hygienexperter ser till att livsmedel kan produceras i en ren miljö.

Varför är bara viss smuts okej för andra att ta hand om?

En annan viktig grupp är de medlemmar i Kommunal som jobbar med städning på sjukhus eller inom äldreomsorgen, där våra äldre får hjälp med allt från vardagssysslor till personlig hygien.

Många seniorer köper dessutom extra tjänster av våra medlemsföretag, utöver de timmar som beviljats av kommunen. En trend som Almega Serviceföretagen bedömer kommer att förstärkas.

Ingen skam att ta hjälp av andra

Almega Serviceföretagen var tidigt ute och tecknade kollektivavtal för hemstädare.

Och trots att LO då var ännu mer negativa till hemstädning, valde LO-förbundet Kommunal att tillsammans med Almega förhandla fram löner, tjänstepension, sjukförsäkring och alla andra villkor som ingår i ett kollektivavtal.

I dag är alla större företag i branschen anslutna till kollektivavtalet och tillströmningen ökar. 

Att den tidigare statsministern, Magdalena Andersson (S), hade en städare som inte omfattades av kollektivavtal, har också bidragit till att öka kunskapen och medvetenheten hos svenskarna som vill köpa hemstädning av företag som erbjuder sina anställda trygga villkor.

En majoritet av de anställda i branschen är kvinnor, såväl chefer som anställda. Flertalet har utländsk bakgrund.

Hemstädning är ett riktigt viktigt jobb som uppskattas av väldigt många. Det är ingen skam att ta hjälp av andra, och vi unnar också Susanna Gideonsson välbehövlig avlastning med att hantera smutsen därhemma.