Arbetsmiljön måste vara hållbar om vi ska kunna hitta nya kollegor i transportbranschen. Vår medlemsenkät om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö visar dessvärre alarmerande siffror.

Hela 23 procent av de svarande har en orimlig arbetsmiljö. Bara en dryg tredjedel har kunnat ta en paus under arbetsdagen varje dag.

Medlemmar i föreningen Trafik och Järnväg (TJ) jobbar bland annat som transportledare, tågklarerare, trafikledare, säkerhetschefer och specialister.

Vår undersökning besvarades av 750 medlemmar och är i många delar skrämmande läsning.

Hinner inte med arbetsuppgifterna

Vi är bekymrade över att bara 17 procent av de svarande hinner med arbetsuppgifterna inom normal arbetstid varje dag. Anställda beskriver att de ofta bara orkar ligga i soffan på sin fritid.

Många vittnar om att kaffe och mat intas vid datorn. Över en fjärdedel har sällan eller aldrig ork att göra andra saker efter arbetsdagarna!

Det är svårt att rekrytera rätt specialistkompetens till de arbetsplatser där våra medlemmar jobbar, som Trafikverket, SJ, Green Cargo, MTR och Euromaint.

Arbetsförmedlingens prognoser pekar också på att det kommer att råda stor brist på till exempel transportledare fram till år 2026. 

Arbetsgivare måste tänka mer långsiktigt

Den tuffa arbetsmiljön kommer inte att göra det lättare att hitta dagens och framtidens kompetens. Arbetsgivare måste tänka mer långsiktigt och arbeta för att utveckla attraktiva och moderna arbetsplatser.

Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en schemaplanering där det finns möjligheter till pauser och återhämtning under arbetsdagen – enligt lag.

Alla som arbetar i våra fria och kvalificerade jobb ska kunna koppla bort jobbet. Det är inte rimligt att behöva vara tillgänglig jämt eller ständigt jobba över. Även i det flexibla arbetet måste det finnas definitiva gränser

Föreningen Trafik och Järnväg vill:

• att arbetsgivare i transportsektorn vidtar åtgärder för tillräcklig återhämtning. Anställda måste få pauser under arbetsdagen och tillräckligt med vila mellan arbetspassen.

• att våra lokala företrädare och arbetsgivare arbetar gemensamt för en hållbar arbetsmiljö

• att arbetsgivare arbetar förebyggande med hälsofrämjande insatser.

Vårt arbete är centralt för att transportsektorn ska fungera både i dag och i morgon. När vi saknar kollegor märks det.

Då strular tågtrafiken, projekt försenas och samhällsviktigt infrastrukturarbete hindras. Som anställd sitter du med en snöhög av arbetsuppgifter som aldrig smälter. Vi vill se ett hållbart arbetsliv i transportsektorn!

Om SRAT

SRAT är ett Saco-anslutet fackförbund för akademiker i samhällsbärande professioner. Förbundet består av 25 medlemsföreningar som organiserar professioner på hela arbetsmarknaden. Bland medlemmarna finns bland annat sex legitimationsprofessioner (audionom, barnmorska, kiropraktor, logoped, optiker och tandhygienist.) SRAT har också många små professionsgrupper som medlemmar, vilka oftaär kvalificerade handläggare, specialister och chefer i både privat och offentlig sektor.