Den nytillträdda regeringens löfte om att elprisstöd till hushåll och företag skulle vara på plats den 1 november höll inte.

Men nu är detaljerna klara och stödet börjar betalas ut i februari nästa år. Men bara till hushållen. När utbetalningarna till företagen kan börja är fortfarande oklart.

”Det här duger inte”

Det skapar stora problem enligt Företagarna, som organiserar små och medelstora företag

– Budskapet till regeringen är att om ni vill rädda jobb och företag och därmed också hushållen så måste stödet komma mycket, mycket snabbare. Det här duger inte, säger Johan Grip, chefsekonom på Företagarna.

3 av 10 kan behöva varsla personal

I en enkätundersökning som organisationen genomförde i södra Sverige under september uppgav tre av tio företag att de förmodligen kommer behöva varsla personal på grund av de höga elpriserna.

– Och det här var ändå när man trodde att stödet skulle komma. Nu när man får veta att det kan bli någon gång nästa år, då tror jag inte att svaren skulle se likadana ut. Nu tror jag att de skulle vara mer alarmerande, säger Johan Grip.

Regering säger ju att pengarna ska komma, bara inte när. Räcker inte det?
– Det blir för sent, man måste kunna betala sina räkningar nu. Du kan ju inte lova att betala dem sedan, det är inte så det funkar. Det är bara inom politiken det funkar så.

Viktigt för konkurrensen

Även Industriarbetsgivarna, som företräder arbetsgivare bland annat inom pappers- och stålindustrin, företag som drar mycket el, är kritiska.

Stödet är viktigt ur ett konkurrensperspektiv, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten till TT.

– Alla länder försöker lösa situationen med höga elpriser nu. Sverige riskerar att hamna i en sämre konkurrenssituation nu jämfört med andra länder. Det kan vi undvika om företagen får återbetalningen i rimlig tid, säger Per Hidesten till TT. 

Elprisstöd

Elprisstödet betalas ut i efterskott för perioden oktober 2021 till september 2022.

Stödet betalas bara till dem i elprisområde tre och fyra, södra och mellersta Sverige.

I södra Sverige betalas 79 öre per kilowattimme och i mellersta Sverige 50 öre per kilowattimme.

Stödet till hushållen betalas ut under februari 2023 av Försäkringskassan och ska komma automatiskt. Du behöver alltså inte ansöka om pengarna.