Besluten

I januari 2014 togs beslutet att bygga ny tunnelbana i Stockholmsområdet. Ett avtal tecknades mellan staten, Region Stockholm och de berörda kommunerna, det vill säga Stockholms stad, Järfälla, Nacka och Solna.

2017 beslutades om ytterligare några spår och stationer.

Nya bostäder

I uppgörelsen åtar sig kommunerna att se till att 130 500 nya bostäder byggs.

Bygget startar

Bygget startade 2019, efter år av planering, markundersökningar och ansökningar om miljötillstånd.

Då är tunnelbanan färdig

2026 ska tunnelbanan till Barkarby börja trafikeras. Linjen till Arenastaden i Solna (som Arbetets reportage handlar om) ska vara klar 2028. De nya linjerna till Nacka, Södermalm och Stockholms södra förorter ska trafikeras från 2030.

Linjen till Älvsjö ligger sist i planeringen med byggstart 2025 och trafikstart några år in på 2030-talet.

Så mycket kostar tunnelbanan

Kostnaden för utbyggnaden har beräknats till 53 miljarder kronor i 2016 års penningvärde.

Ny förvaltning

Region Stockholm har bildat en särskild ”förvaltning för utbyggd tunnelbana”, som leder projektet.

Entreprenörer anlitas

En rad svenska och utländska entreprenörer anlitas, bland dem Skanska, NCC, Peab, spanska OHLA, finska YIT och kinesiska CRTG.