– Folks livserfarenheter har betydelse för hur de beter sig som politiker. 

Det säger Olle Folke, professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet som kommentar till Arbetets genomgång av riksdagsledamöternas yrkesbakgrund

Den visar att av endast 41 av de 349 ledamöterna i den nya riksdagen kommer från ett LO-yrke. Alltså ungefär drygt var tionde, och en betydligt lägre andel än i väljarkåren. 

Yrkesbakgrund påverkar

Olle Folke har forskat om arbetares representation i både riksdags- och kommunpolitik. I en studie som ska publiceras längre fram har han hittat liknande mönster som Arbetet.

– Saknas vissa typer av livserfarenheter i politiken kommer de människorna vara sämre representerade. Oavsett om det gäller kön, ursprung eller yrkesbakgrund, konstaterar han. 

Men påverkar yrkesbakgrund hur man röstar i riksdagen? 
– I studier från andra länder har man visat det. 

En S-politiker som är undersköterska och en SD-politiker som är industriarbetare. De röstar och tänker väl ändå väldigt olika? 
– Absolut. Nu pratar vi på det stora hela. Personer med arbetaryrken är inte en likriktad grupp. 

Arbetarbakgrund konstant

Andelen politiker med bakgrund i arbetaryrken har legat ganska konstant ända sedan 70-talet, påpekar han. Och i jämförelse med andra länder är vi bra. 

– Eller i alla fall ett av de minst dåliga länderna, säger han. 

Bland arbetaryrkena i riksdagen återfinns väktare, undersköterska, gruvarbetare och ställningsbyggare. Ledamöterna med LO-bakgrund kommer övervägande från tre partier: SD, S och V.

– Socialdemokrater framhäver nog oftare LO-yrken än till exempel Sverigedemokrater som oftare kommer från en arbetarbakgrund i riksdags- och kommunpolitiken, säger han. 

”Insiders på arbetsmarknaden”

Enligt Olle Folke finns en annan viktig skillnad mellan de två partiernas ”arbetarpolitiker” på kommunnivå. Socialdemokraternas politiker är mer etablerade på arbetsmarknaden. 

– De är mera insiders på arbetsmarknaden. De har mer stabila jobb, högre inkomster och har oftare haft fackliga uppdrag.