Ett dokument som undertecknades både av finansregionrådet Iréne Svenonius (M) och oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S) väcker starka reaktioner.

Enligt SVT:s granskning innehåller det riktlinjer som inskränkte anställdas rätt att prata partipolitik under valrörelsen.

Riktlinjerna togs fram i november 2021 inför just 2022 års valrörelse och har beslutats i regionstyrelsens arbets- och personalutskott.

Varken Iréne Svenonius eller Aida Hadzialic har velat lämna kommentarer till SVT.

Funke: Inskränker yttrandefrihet

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke kritiserar dokumentet och menar att anställda har yttrandefrihet att uttala sina åsikter om både politik och arbetsförhållanden.

Chefer får enligt honom inte inskränka yttrandefriheten – trots riktlinjer från högsta politiska instans.

– Skriver man på det viset och det skulle landa hos Justitieombudsmannen så finns det ett antal JO-beslut som kritiserar sådana policydokument – där man suddar ut gränsen (mellan chefer och medarbetare, reds anm) och i praktiken då begränsar yttrandefriheten för medborgarna, säger Nils Funcke till SVT.