– Vi är partipolitiskt obundna, men inte opolitiska. Vi tar ställning i frågor som är viktiga för Visions medlemmar.

Det säger Veronica Magnusson, ordförande för fackförbundet Vision, som organiserar tjänstemän i kommuner och regioner. 

Bakgrunden är det nuvarande valresultatet där Sverigedemokraterna vuxit, inte bara i riksdagsvalet. Enligt tidningen Dagens Samhälle är partiet nu störst i 19 kommuner, alltså sju kommuner fler än i förra valet. Även i regionerna går SD framåt.

Många som jobbar i kommuner och regioner väntas alltså få möta partiet i rollen som arbetsgivare. 

Lärare oroliga i Sölvesborg

När Arbetet besökte Sölvesborg för drygt tre år sedan uttryckte läraren Seynab Mohammed oro för konsekvenserna av sin arbetsgivares förslag. Kommunen har styrts av en koalition där Sverigedemokraterna men även Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala SoL-partiet ingått och i styrets politiska handlingsprogram fanns en punkt om slöjförbud för barn och anställda. 

Seynab Mohammed hade i elva år som anställd burit slöja, hijab. Hon sade då till Arbetet att det känns konstigt att först välkomnas för att sedan eventuellt behöva ta av sig den för att jobba. 

Både Diskrimineringsombudsmannen och domstol har slagit fast att ett slöjförbud strider mot lagen. Även Prideflaggans vara har debatterats i kommuner där SD fått stort inflytande. 

– Vi vet att det på ett generellt plan har skett en glidning, och det handlar inte bara om Sverigedemokraterna, att många medlemmar i kommuner och regioner upplever att politiken är inne och detaljstyr mer, eller att man som anställd får motstridiga signaler. Vi har sett att lokala politiker har fattat beslut som strider mot svensk lagstiftning, som när det gäller slöjförbudet och tiggeriförbudet, säger Visions Veronica Magnusson. 

Höga förväntningar på partier

Enligt Dagens Samhälle har Sverigedemokraterna inte bara blivit störst i fler kommuner än tidigare utan även näst störst på fler orter än 2018.

– Vi har höga förväntningar på alla partier som får förtroendet att styra i kommuner och regioner. Det politiska styret påverkar de anställda jättemycket för det är på deras uppdrag som man jobbar. Det vi vet är att när det blir skiften och partier som inte tidigare styrt kommer in, är det väldigt viktigt att politikerna får kunskap om vad som gäller kring arbetsmiljö, säger Veronica Magnusson. 

Sedan gårdagens valdag har hon och andra på fackförbundet tagit emot reaktioner från medlemmar. De undrar hur förändrade styren kommer märkas ute på arbetsplatserna, berättar hon. 

– Kanske är det främst om en oro för att man själv, om man har utländsk bakgrund, ska bli annorlunda bemött. Men allt är fortfarande väldigt färskt och vi har inga siffror att redovisa. 

Grupper ställs mot varandra

Hon säger att oron bland medlemmar har ökat och att det inte enbart handlar om ett specifikt parti. 

– Vi har sett strömningar i debatten inför valet där grupper ställs mot varandra, eller så skuldbeläggs invandrare. Det kommer från flera partier men SD sticker ut.

– Jag funderar mycket på hur det känns när man går till jobbet, att man känner sig osäker på om man är välkommen eller inte, och detta gör vårt fackliga arbete viktigt. En arbetsplats ska vara för alla.

Kan driva frågor politiskt

Veronica Magnusson säger att Vision som fackförbund absolut kan bli politiska både i sakfrågor och värderingsfrågor när det handlar om viktiga frågor för medlemmarna.

Nu i valet har det exempelvis skett när det pratats mycket brott och straff men förbundet i stället kontrat med vikten av förebyggande åtgärder i socialtjänsten. Ungefär 30 000 av de drygt 200 000 medlemmarna jobbar där. 

– Vill man genomföra försämringar i a-kassan kommer vi vara jättetydliga med att vi tycker det är fel. Om debatten ensidigt handlar om brott och straff, snarare än socialt förebyggande arbete, kommer vi fortsätta driva de frågor som är viktiga för våra medlemmar. Vi är emot rasism och diskriminering och om det då finns en sådan politik måste vi lägga konstruktiva förslag och säga ifrån.