Alla partier verkar vara eniga om industrins lovande framtid. Att industrin är loket i den gröna omställningen. För oss i IF Metall, som organiserar Sveriges industriarbetare, är detta glädjande. 

Men det finns något avgörande som måste finnas med när framtidens industri planeras och som bör diskuteras i valrörelsen. Det handlar om arbetsmiljön för svenska industriarbetare. 

I en färsk enkätundersökning genomförd av Novus vittnar ett representativt urval av IF Metalls medlemmar om sin arbetsmiljö, sin hälsa och oro kopplat till jobbet. Och rapporten byggd på undersökningen som lanseras i dag visar på flera alarmerande resultat.

Arbetsmiljön har blivit sämre

Så många som sex av tio industriarbetare är oroade för att inte kunna jobba ända fram till pensionsåldern. Detta är anmärkningsvärt, särskilt då oron är utbredd redan bland de allra yngsta. 

En av tre svarar att de ofta är oroliga för att drabbas av olycksfall eller ohälsa på jobbet på grund av arbetsmiljön, 2018 och 2020 svarade en av fyra samma sak.

Tyvärr visar undersökningen också att arbetsmiljön blivit sämre på senare år. 

Fler har ett fysiskt tungt, påfrestande eller enformigt arbete jämfört med tidigare. Fyra av tio svarar att arbetet är fysiskt tungt och belastande 2022 jämfört med tre av tio 2018. 31 procent svarar att arbetet är enformigt jämfört med 26 procent 2018. 

Underbemanning och brister i säkerhet

Ett anmärkningsvärt resultat i rapporten är att endast 37 procent anser att bemanningen på jobbet är tillräcklig. Detta bör tas på största allvar då bemanningen är en erkänt viktig för arbetsmiljö, risker och hälsa.

Undersökningen visar även brister i företagens säkerhets- och riskintroduktioner till de anställda. Så många som en av fyra svarar att de aldrig fått en introduktion, trots att det åläggs arbetsgivaren enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Industrin sägs vara framtiden, men om inte arbetsmiljön för de industrianställda blir bättre är det oklart om ett sådant epitet kan sägas vara värdigt.

IF Metall kräver förbättring

Därför är ett övergripande krav från oss i valrörelsen att partierna prioriterar frågan om att ingen ska behöva dö av jobbet när industri och energifrågan diskuteras.

IF Metall kräver därutöver att:

  • Ingen ska behöva oroa sig för att skadas eller drabbas av ohälsa på sina jobb. Bemanningen i svensk industri måste vara tillräcklig och arbetet måste organiseras för att minska stress och hård tidspress.
  • Alla industriarbetare måste kunna vara trygga i att kunna jobba och vara friska fram till pensionsåldern. Därför krävs bättre tillgång till stöd från arbetsgivarna vid ohälsa, stress eller skador. 
  • Skyddsombuden måste ges tid och ökade resurser att utföra sitt viktiga arbete och de regionala skyddsombudens tillträdesrätt måste utökas. 
  • Slarv med säkerheten måste få konsekvenser för företagen. Introduktioner om säkerhet och risker måste ges till alla anställda enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
  • Det tunga och enformiga arbetet måste bli mer drägligt. Sätt att avhjälpa störande arbetsmiljöproblemen som buller, kyla och värme bör ses över.
  • En trygghetspension behöver införas enligt regeringens förslag. De som inte kan arbeta fram till pension måste kunna avsluta jobbet i förtid med en rimlig ersättning.

Det är fullt möjligt att nå regeringens nollvision om dödsolyckor på landets arbetsplatser. Men då måste mycket mer satsas på att lyssna till industriarbetarnas oro och skapa en bra, trygg och utvecklande arbetsmiljö. 

Detta är helt avgörande för den gröna industrins framgångar.