Kopplingen mellan arbetsliv och självmord är relativt outforskad, särskilt i Sverige.

Nu visar en ny studie från Göteborgs universitet att det finns ett samband mellan män med så kallade passiva jobb, låga krav och låg kontroll över arbetet, och självmordsbeteende.

Några exempel på yrkesgrupper som hamnar där är grovarbetare inom bygg och anläggning, vaktmästare, lokalvårdare, montörer och köksbiträden enligt studiens huvudförfattare, Maria Åberg, docent vid Göteborgs universitet och specialistläkare i allmänmedicin.

I gruppen med passiva yrken inträffade 7,8 självmord och försök per 10 000 personer och år.

Medan siffran bland män med aktiva yrken med höga krav och hög egen kontroll över arbetet låg på 3 per 10 000 personer och år.

Efter att ha justerat sådant som psykologiska faktorer i ungdomen, föräldrars utbildningsnivå, IQ samt stresstolerans visade det sig att män med passiva yrken har en 33-procent högre risk för självmordsbeteende jämfört med studiens referensgrupp.

Lite inflytande är hög risk

– Det här är ett budskap till arbetsgivare, fackrepresentanter och chefer. Man måste vara medveten om hur viktigt det är att ha inflytande över sin arbetssituation. Nu finns så mycket forskningsdata som visar att låg kontroll är en klar riskfaktor för psykisk ohälsa. Som dessutom riskerar att tippa över till något så tragiskt som att ta sitt liv, säger Maria Åberg.

Även i yrken där man har höga krav men låg kontroll finns en ökad risk.

Det handlar ofta om yrkesgrupper inom offentlig sektor som till exempel läkare, lärare och sjuksköterskor.

Där är man ju styrd av offentliga medel, vem kan påverka då?
– Det är en jättesvår fråga. Men det finns så kallade gröna öar, vårdcentraler som fungerar där alla trivs. Se och lär. Ofta handlar det om bemanning. Satsa då på det. Men det kan också handla om något så enkelt som att ha morgonmöten. Även om inget förändras direkt, så finns någon som då lyssnar.

”Prata med arbetskamrater”

Vad kan jag göra själv?
– Prata med arbetskamrater. Med chefen om det går. Går det inte, prata med facket. Mår du absolut inte bra, vänd dig till vårdcentralen. Om du inte kan påverka din situation, kanske du ska överväga att byta jobb eller omskola dig.

Studien bygger på data om 1 483 310 män födda mellan 1950 och 1984 som mönstrade för värnplikt i Sverige 1968-2002. Data som sedan samkörts med yrkesstatistik och data från patientregistret och dödsorsaksregistret.

Män är generellt överrepresenterade när det kommer till självmord och försök.

Här finns hjälp:

• SOS Alarm Vid akut nödsituation ring 112

• Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller telefon 90 101. Öppet dygnet runt.

• Jourhavande medmänniska 08-702 16 80, alla dagar 21-06. Även chatt.

• Jourhavande präst nås via 112, alla dagar 21-06.

• Suicide Zero listar fler stödmöjligheter här: suicidezero.se/fa-hjalp

• Riksförbundet SPES Stöd till efterlevande. Telefonjour 020-18 18 00 alla dagar 19-22. Mer på spes.se