Vattkoppor, löss, influensor, kräksjukor, springmask.

– Och förkylningar i mängder, herregud!

Förskolläraren Eva Lindström rabblar upp smitthärdarna som hon och kollegorna ska igenom varje år. När de anställda själva blir sjuka får de sjuklön, men från den görs samma karensavdrag som för alla andra på arbetsmarknaden.

En genomsnittlig dagsinkomst går helt förlorad innan sjuklön börjar betalas. Under pandemin erbjöd staten tillfälligt kompensation för karensen. Förskolelärare var den grupp som utnyttjade ersättningen flitigast.

– Jag behövde verkligen pengarna, jag tog ut dem varje gång, säger Eva Lindström.

Het fråga inför valet

Nu finns inte längre den möjligheten, men karensen är en het potatis inför valet. I våras gick Vänsterpartiet ut med att partiet inte vill stötta en regering som inte ändrar karensreglerna framöver, och partiet vill slopa avdraget.

Socialdemokraterna utreder frågan, medan Liberalerna vill gå i motsatt riktning och införa ytterligare karens två veckor in i sjuktiden. Skiljelinjerna är typiska för sjukförsäkringsfrågorna. Tryggheten i att kunna vara sjuk ska viktas mot risken för att människor fastnar i sjukskrivningar i onödan.

Framför allt C, L, M och KD betonar betydelsen av trösklar i systemet och har varit kritiska när regeringen bland annat mjukat upp tidsgränser i sjukskrivningsreglerna. Sverigedemokraterna liknar mer det traditionella vänsterblocket i de här frågorna.

När det gäller karensen vill SD avskaffa avdraget i sjukvård och skola. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill ta bort det helt. Eva Lindström är i grunden positiv till att ta bort det.

”Vi jobbar ju tills vi typ stupar nu”

– Jag tänker att den längre frånvaron skulle minska. Om jag är lite risig kan jag kanske ge mig själv att vara hemma och vila en dag då, för att sedan kunna jobba. Vi jobbar ju tills vi typ stupar nu, säger hon och jämför med andra yrkesgrupper som kan jobba hemifrån när de är krassliga.

Men hennes inställning är på ett villkor: Att inte arbetsgivarna ska stå för den högre kostnaden, trots att sjuklönen de första två veckorna är deras ansvar. Hon ser en risk för att förskolor annars drar in ännu mer på vikarierna för att ha råd.

– Om slopad karens leder till att man inte får vikarier kommer vi vara hemma ännu mindre, säger hon, och slår fast att man inte lämnar kollegorna i sticket.

Miljöpartiet och Sverigedemokraterna tycker att slopad karens ska finansieras av staten. Vänsterpartiet vill utveckla en modell för att fördela kostnaden mellan stat och företag.

Partienkät: Ska dagens karensavdrag avskaffas?

Socialdemokraterna

NJA… Har tillsatt en utredning som ska vara klar nästa år, som ska se över hur karensen kan utformas så den inte slår olika hårt exempelvis beroende på yrke.

Moderaterna

NEJ Tycker att karensen fyller en viktig funktion för att motverka onödigt många sjukskrivningar.

Sverigedemokraterna

NJA… Tycker att karensavdraget ska tas bort för sjukvårds- och skolpersonal.

Centerpartiet

NEJ Anser att karensavdraget är en rimlig självrisk i sjukförsäkringen.

Vänsterpartiet

JA Vill ta bort karensavdraget för att det leder till sjuknärvaro, främst i arbetaryrken.

Kristdemokraterna

NJA…Tycker det är bra att karensavdraget återinförts efter pandemin. Välkomnar regeringens utredning för att de också ser att avdraget kan slå orättvist.

Liberalerna

NEJ Vill införa ytterligare karens vid dag femton i sjukskrivningen, som del i arbete med att stärka arbetslinjen.

Miljöpartiet

JA Vill ta bort karensavdraget med hänvisning till ekonomisk trygghet och risk för sjuknärvaro.