– Regionerna försöker begränsa den fria arbetsmarknaden för sjuksköterskor och deras förmåga att försörja sig. Det kommer att bli kaos i vården. Sjuksköterskor kommer att söka sig utomlands eller göra något annat. SKR skjuter sig själv i foten här.

Det säger Milo Bescher, som själv arbetar som inhyrd sjuksköterska eller konsult, det ord han själv använder.

Han är också administratör för Facebookgrupperna Nätverket för hyrsyrror och Konsultsjuksköterskor – inte ett avtal under 17 000 kr/vecka och har nyligen släppt boken Bli en fri sjuksköterska.

”I praktiken ett yrkesförbud”

Den som jobbat så lite som en timme i en region kan under det kommande året inte byta till ett bemanningsföretag i samma region.

– Regionerna är jättestora arbetsgivare på väldigt stora ytor. Man får i praktiken ett yrkesförbud i ett års tid om man går till ett bemanningsföretag, säger Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg.

Fackförbunden har dragit sig ur arbetet med det nya ramavtalet, som landets samtliga 21 regioner tillsammans med SKR tagit fram.

21 regioner men ett enda avtal

Orsaken till att regionerna nu går ihop i ett gemensamt ramavtal är att de vill få bukt med ständigt stigande kostnader för hyrpersonal i vården. Och att de vill behålla fler läkare och sjuksköterskor i fast anställning. De motiverar också avtalet med att ökad personalkontinuitet leder till att patientsäkerheten ökar.

Det handlar om att de 21 regionerna får ett enda gemensamt avtal i stället för 21 olika.

– Vi har sett att regioner kan spela ut varandra. Och att leverantörer kan spela ut regioner, säger Stefan Petersson, som lett projektet från SKR:s håll.

Han beskriver en situation där det har funnits konsulter som tycker det är bra att arbeta långa pass på 24, eller i vissa fall 36 timmar.

– Men jag som patient skulle inte vilja träffa någon som jobbat så länge. Vår egen personal ska ju följa arbetstidslagen och vi måste ju ställa samma krav på de vi tar in, säger Stefan Petersson.

Enligt honom skärps nu en rad krav som att bemanningsföretagen ska hålla sig till arbetstidslagen, att den som hyrs in ska ha jobbat ett visst antal år, ha legitimation och specialistbevis och att det inte finns IVO-anmälningar eller brottsmisstankar mot den som hyrs ut.

Vårdförbundet: ”Leder till kartellbildning”

När det gäller karenstiden säger Stefan Pettersson att alla regioner redan har en sådan i dag. Den varierar mellan 6 och 12 månader. Och att alla regioner nu är överens om att sätta den till ett år.

– Vi behöver kontinuitet för att garantera patientsäkerheten. Det blir också en väldigt konstig arbetsmiljö när konsulter kommer in med högre löner på en arbetsplats några dagar i veckan som de själva väljer. Vi vill inte ha den rörligheten.

Annelie Söderberg på Vårdförbundet säger att hon inte är säker på att alla regioner har karens i dag.

– Men att regionerna går samman och gör en gemensam upphandling innebär, oavsett dagens eventuella karensregler, en kartellbildning inom offentlig sektor.

Den som jobbar i glesbygd får mest

Prislistan för att hyra in läkare och sjuksköterskor kommer att se likadan ut, oavsett region.

Däremot finns tre prisnivåer beroende på var arbetsplatsen ligger: i storstad, mindre stad eller glesbygd. Det sista ger högst ersättning.

Enligt sjuksköterskan Milo Bescher blir lönerna för hyrpersonal i vården lägre med den nya enhetliga ersättningsmodellen.

– Det är alltid så här, kvinnodominerade yrken där personalen förr i tiden jobbat nästan gratis får inte börja tjäna pengar.

Kan det inte leda till bättre löner och villkor i regionerna?
– SKR försöker ju begränsa konkurrensen. De sätter samma pris för alla företag. Ska alla företag konkurrera med samma pris, sätter de ett inkomststopp. Vi kommer att få lika dåligt betalt var vi än jobbar. De försöker göra det lika dåligt överallt, i stället för att bättra sig.

Milo Bescher får medhåll från Vårdförbundets Annelie Söderberg, som redan i dag tycker att regionerna har en ”ohemul” dominans över lönebildningen.

– Vem vill inte ha flera arbetsgivare att välja emellan? För att byta när man inte är nöjd. Här ser man till att det inte går. Regionerna får fortsätta att hålla lönerna på en nivå som inte ligger i paritet med den utbildning och det ansvar våra yrken har.

Kan det inte snarare bli en press på regionerna?
– Pressen har funnits i många år. Går det inte att fortsätta sitt yrke genom att byta arbetsgivare väljer man till slut bort det. Det har inte Sverige råd med.

Hårdare krav på leverantörer

Stefan Petersson på SKR säger att organisationen inte har några synpunkter på hur bemanningsföretagen sätter sina löner. Och att ersättningen till bolagen både blir högre och lägre med det nya avtalet.

Han tar sin egen region som exempel, Västra Götaland. Där ingår 49 kommuner.

För den som jobbar inne i Göteborg kommer ersättningen bli något lägre än i dag. Medan den som ska långt ut i regionen får en högre ersättning.

Krav kommer nu också ställas på sådant som ob-ersättning, att följa arbetstidslag och att betala in tjänstepension. Och man har tillsatt en ny förvaltning med sex anställda som enbart ska jobba med avtalet och kontrollera att kraven följs.

– Visst kan en konsult få mer pengar här och nu från ett bolag som inte betalar in tjänstepension. Nu har vi ställt mycket hårdare krav så att alla inhyrda får samma lägsta nivå för försäkringar som regionanställda har. Så att konsulter också har pengar som pensionärer, säger Stefan Petersson.

Ett argument har ju också varit att avtalet ska ge bättre arbetsmiljö för regionanställda. Hur då?
– Den frågan vill jag inte svara på, jag ska bara leda arbetet med upphandlingen. Det är upp till varje region.

Ser du risken att kompetent personal nu i stället flyr?
–  Nej, debatten handlar mycket om okunskap hos enskilda. Jag har ingen oro att folk flyr. Några gör det säkert. De flesta vill ändå jobba där man bor.

Den 22 juni är sista datum för bemanningsföretag som vill vara med om upphandlingen, att lämna ett anbud.

Från och med november är det tänkt att de första avtalen ska börja gälla.

Det kommer att vara lite olika startdatum i olika delar av landet, eftersom de avtal som redan finns löper ut vid olika tidpunkter.

Kostnader för sjuksköterskor ökade mest

• Under förra året steg kostnaderna för hyrpersonal i vården med 12 procent.
• Av de totala kostnaderna för personal utgjorde hyrpersonal 3,9 procent. Det var en ökning med 0,3 procentenheter jämför med 2020.
• Kostnaderna ökade mer för sjuksköterskor än läkare.
• Men läkare utgör den stora gruppen. Under förra året var 59 procent av de inhyrda läkare, 38 procent sjuksköterskor och 3 procent ”övriga”.
• I två regioner minskade kostnaderna: Blekinge och Skåne.
• I Uppsala ökade de mest.
• I Västernorrland finns högst andel hyrpersonal. Där utgör gruppen 11,3 procent av de totala personalkostnaderna.

Källa: SKR