Ytterligare en mandatperiod går mot sitt slut och Sveriges politiker har återigen misslyckats med att lösa den akuta bostadsbristen för landets unga och studenter. Inte ens i regeringens vårproposition finns lösningar.

Dagens bostadspolitik är ett skämt och direkt skadlig för studenter. Därför väljer S-studenter nu att be Sveriges statschef om hjälp. Kungen äger nämligen stora markområden som kan användas för byggnation.

Högern slaktade investeringsstödet

I början på mandatperioden fanns det fortfarande hopp om att politiken skulle kunna lösa studentbostadskrisen. Införandet av investeringsstödet möjliggjorde byggnationer av studentbostäder i hela landet. Utformningen av investeringsstödet var inte perfekt och påverkade inte byggandet i Stockholmsregionen.

Sammantaget var investeringsstödet dock lyckat och det byggde sammanlagt cirka 6 300 studentbostäder, vilket motsvarar ungefär två tredjedelar av det nybyggda beståndet mellan 2017–2020. 

Men i höstas släckte riksdagens högermajoritet vårt hopp när deras servettskiss till budget avskaffade investeringsstöden. Det innebär att studentbostadsbyggandet helt har överlämnats till den fria marknaden. Konsekvenserna blir en lägre byggnadstakt och högre hyror vilket S-studenter visade i rapporten ”Studentbostadsbluffen”.

Hyrestak på studentbostäder

Allas rätt till en bostad ska inte administreras av en fri marknad. En fri marknad bryr sig inte om att studenter behöver ha en trygg boendesituation för att kunna fokusera på sina studier. Den bryr sig bara om att tjäna pengar. 

Staten måste därför tillsätta pengar för att öka byggtakten och samtidigt se till så att studenter också har råd att bo i dem. I dagsläget behöver studenter i många fall betala uppemot 70 procent av sitt studiemedel i hyra varje månad. Efter betalning återstår det då ynka 3 326 kronor kvar att leva på. 

Tumregeln om att en tredjedel av inkomsten ska gå till boendekostnader gäller inte Sveriges studenter. Det är tydligt att det även behövs ett hyrestak för studentbostäder där maxtaket utgör en tredjedel av fullt studiemedel till hyran.

Allmänt bostadsbidrag till studenter

Självklart förstår vi att det är svårt för byggbolagen att bygga nya studentbostäder där hyra ligger på 30 procent av studiemedlet. Därför vill vi höja studenternas betalningskapacitet genom att inför ett allmänt bostadsbidrag för alla studenter. 

Bostadsbidrag finns redan idag men endast 6 procent av landet studenter nyttjar bidraget. Anledningen är att studenter är oroliga att bli återbetalningsskyldiga och att det är för krångligt att söka bidraget.

Ett allmänt bostadsbidrag tar bort dessa hinder och förbättrar studenternas ekonomi markant samtidigt som byggföretagens ekonomiska kalkyler går ihop. De studentbostäder som byggs har för hög hyra för en student. I stället fylls dessa lägenheter av unga vuxna som läser strökurser på universiteten för att ha någonstans att bo.

Dessutom meddelade Statistiska Centralbyrån att studenterna är den grupp som kommer drabbas hårdast av den stigande inflationen. Trots en akut bostadsbrist och en akut ekonomisk situation väljer regeringen att inte stötta upp landets framtida sjuksköterskor och lärare.    

Kung Karl XVI Gustav kan rädda studenterna

Sveriges studenters villkor behöver förbättras markant, så kan vi säkra framtidens kompetensförsörjning och välfärden. Nu behöver det byggas snabbt och billigt. Inte minst i Stockholm, en stad med 100 000 studenter och endast 20 000 studentbostäder.

För att snabba på processen och hjälpa politikerna har vi i S-studenter nu valt att be Kungen om hjälp. Kungen äger Gärdet, ett stort centralt markområde i huvudstaden, där studentbostäder kan byggas. Nu skriver vi direkt till Dig, Ers Majestät.

Vänligen, Ers Majestät, låt en del av Er mark gå till framtida akademikers boende. Var en kraft för Sverige i tiden, förbättra studenternas villkor och bygg bort bostadsbristen!