Januari 2021. En kvinna med sjukdomssymtom går till sitt jobb inom hemtjänsten. Hon har testat sig för corona, men inte fått svar. Två dagar senare får hon besked: positivt för covid-19.

Kvinnan, som var timanställd, hade varit sjuk i flera omgångar. Men när hon gick till jobbet var hon feberfri. Chefen tyckte inte hon behövde testa sig och sade: ”då räknar vi med dig till helgen”. Kvinnan testade sig ändå. Men gick till arbetet, eftersom hon kände sig pressad av chefen.

Det här fallet blev prövat i tingsrätt, där kvinnan friades från brottet ”framkallande av fara för annan”. Även i andra instans, hovrätten, blev det friande dom.

– Domen visade att ett pcr-prov inte är tillräckligt för att veta att man är smittbärande. Då kan man inte säga att man exakt vid tillfället när man var på jobbet och träffade en omsorgstagare verkligen hade en smitta som var överförbar, säger kammaråklagare Åsa Hiding. 

I hovrättens dom skriver rätten att ett pcr-test kan visa positivt i flera veckor efter sjukdom. 

Och efter den här överklagade och friande domen har minst två tidigare väckta åtal lagts ner av åklagare, berättar Åsa Hiding. Hon har inte heller hört om någon fällande dom.

Ingen fällande dom

Här är några av de fall där anställda som gått till arbetet med symptom och som hanterats av åklagare: 

  • En man som gick till sitt jobb på LSS-boende trots symptom. Testsvaret visade sig senare vara positivt. 
  • En kvinna som känt sig sjuk men ändå jobbat på trygghetsboende med personer i riskgrupp. Positivt testsvar kom senare. 
  • En kvinna jobbade på servicehus för äldre trots att hon visste att hon hade covid-19. 

En helt annan fråga är vad som hänt med personernas anställningar. En del kan ha förlorat jobbet, och det skulle i så fall kunna leda till arbetsrättsliga tvister. 

– Det kan mycket väl finnas personer som blivit av med jobbet. Men inget fall har nått oss på grund av att fack och arbetsgivare inte kunnat lösa det lokalt eller centralt, säger Sussanne Lundberg, enhetschef på fackets juristbyrå LO-TCO Rättsskydd.

Inte längre samhällsfarlig sjukdom

När den här typen av situationer uppmärksammades under pandemin var covid-19 fortfarande klassad som en samhällsfarlig sjukdom. Men det ändras den 1 april. 

Det påverkar inte åklagarna och möjligheten att driva sådana här fall rättsligt, understryker Åsa Hiding.

Brottsrubriceringen framkallande av fara för annan styrs av om man utsatt sina kollegor eller andra för livsfara, fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom och om det går att bevisa.

– Det kan gälla vilken sjukdom som helst och är en bedömning från fall till fall. Så det är ingen skillnad.