Bara ett par timmar bort pågår just nu en humanitär katastrof. I stället för vardagsliv med skola, jobb och fritidsaktiviteter tvingas folk ta skydd, strida eller fly. Ukraina är en ung demokrati, som valt bort ett totalitärt styre och kommit att utgöra ett hot mot Putin och hans medlöpare.

Ryssland bedriver ett krig i strid med folkrätten och mot internationella regler i syfte att hindra och kuva tankar om demokratiska rättigheter för medborgarna i Ukraina men även hos det ryska folket.

Tillsammans med fackliga organisationer runtom i världen jobbar LO och förbunden intensivt för att stötta våra ukrainska kollegor. Nu är det viktigare än någonsin med europeiskt och internationellt samarbete.

Stöd på både kort och lång sikt

I den akuta fasen måste det fackliga stödet vara humanitärt. Handgripligt och praktiskt stödjer LO och förbunden genom insamlingar och finansiella bidrag till fackliga organisationer för inköp av mat, vatten och mediciner, eller hjälp med transport och sovplatser till dem som flyr. Därtill genom protester riktade mot Putins Ryssland och manifestationer i solidaritet med det ukrainska folket.

På lång sikt är det viktigt att vi fortsätter stötta de ukrainska facken som vi gjort i flera år och som idogt har jobbat med att stärka ukrainska arbetstagares rättigheter. 

Arbetsplatsen är mer än bara en inkomst. Genom att upprätthålla nätverken värnar vi grunden för fortsatt facklig kamp för demokrati och för snabbare återuppbyggnad den dag då freden äntligen återvänder.

Facket – för både arbetet och demokratin

Det är ingen slump att det är livsfarligt att engagera sig fackligt i diktaturer, något som Världsfacket och LO har många exempel på. I Donbas-regionen i har sedan tidigare fackliga ledare kidnappats och organisering förbjudits. Facken i Ukraina har i allra högsta grad anledning att känna sig hotade av den ryska invasionen. Därför är det av yttersta vikt att organisera sig fackligt, oavsett var i världen man befinner sig. 

Den gemensamma fackliga styrkan ger inte bara förutsättningar att arbetsvillkor utan ger även frihet och möjlighet att vara med och forma samhället vilket innebär arbetsmarknadens villkor men även ett inkluderande samhälle med fred och jämlikhet som grund.

En utgångspunkt för LO:s internationella arbete är alla folks rätt till självbestämmande och att leva fritt från aggression och totalitarism under en regering som de själva väljer. De fackliga organisationerna i Ukraina utgörs av människor i krigstillstånd och kan av förklarliga skäl inte just nu bedriva ett strukturerat motstånd mot Putins attack på demokratin. 

LO grundades som en demokratirörelse och på internationell solidaritet. Den grunden står vi stadigt på än idag. Det är vår skyldighet att ta kampen tillsamman med de kamrater som behöver det. Den kampen hör till alla som vill värna frihet från förtryck och för fred.