Flera kvinnliga kollegor ska ha känt sig illa berörda av hur mannen pratat med dem och anspelat på att inleda förhållanden. Men särskilt gäller tvisten hans agerande mot en kvinna som han tagit kontakt med upprepade gånger och också ställt närgångna frågor till.

När hon avvisade kontaktförsöken svarade han flera gånger upprört och skickade ett meddelande som kan uppfattas som hotfullt.

Förra året avskedade Samhall mannen på grund av detta. IF Metall tog fallet till Arbetsdomstolen, som nu ogiltigförklarar uppsägningen.

Å ena sidan konstaterar domstolen att mannens agerande inte varit acceptabelt och inte ska behöva tålas i ett anställningsförhållande. Å andra sidan betonas bland annat att han oftast backat undan när kvinnor visat att de inte är intresserade, samt att han inte regelbundet arbetat ihop med kvinnorna.

Samhall har särskilt uppdrag

Men framför allt lyfts att just Samhall har ett särskilt uppdrag som påverkar bedömningen.

Företagets uppgift är att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättningar.

Arbetsdomstolen slår fast att det måste innebära att man kan ställa större krav på Samhall än på andra arbetsgivare när det gäller åtgärder för att komma till rätta med ageranden som har samband med anställdas funktionsnedsättningar.

AD: Behövde stöd och vägledning

Enligt domstolen är det sannolikt att den funktionsnedsättning som gjorde att mannen arbetade hos Samhall hade betydelse för situationen. Han uppges ha svårigheter med bland annat nyanser i språket.

Man anser att han hade behövt stöd och vägledning för att ändra beteendet.

I domen slås fast att företaget borde ha försökt komma till rätta med situationen genom tillrättavisningar eller andra åtgärder, i stället för att direkt skilja honom från anställningen.

Två ledamöter i rätten är skiljaktiga och anser att det fanns grund för avsked.