”Hot att någon ska döda mig i mitt hem”. ”Ensam med klient som tog fram fem förskärare”. ”Hotat att ringa min yngsta son på nätterna, tagit reda på hans namn.”

Socialsekreterare lever i ständig risk för att utsättas för hot eller våld i sitt arbete.

Citaten är hämtade från en undersökning av fackförbundet Vision, där sex av tio uppger att de någon gång under det senaste året utsatts.

Till det kommer den senaste tidens rapporter om en desinformationskampanj mot socialtjänsten, där det bland annat hävdas att den kidnappar muslimska barn.

Vision: Ständig hotbild

Det skapar oro på socialkontoren. Men det finns inga uppgifter om att den lett till mer hot mot socialsekreterare. Det säger Visions ordförande Veronica Magnusson.

– Det här är den del i den ständigt pågående hotbilden som finns kring socialtjänsten. Den här kampanjen gör ju att det blir en extra dimension av otrygghet och oro. Men det vi får till oss är att för de allra flesta av medlemmarna så handlar det inte om att det blivit mer hot direkt mot socialtjänster eller mot enskilda på grund av kampanjen.

Enligt Visions undersökning har närmare hälften av alla som jobbar med social arbete utsatts för hot eller våld det senaste året. För socialsekreterare som jobbar med myndighetsutövning, till exempel tar beslut om ekonomiskt bistånd eller åtgärder kopplade till lvu, lagen om vård av unga, handlar det alltså om sex av tio.

Det vanligaste är direkta hot på arbetsplatsen. Men även att socialsekreterare hängs ut i sociala medier.

– Sedan är det mycket diffusa hot, att någon säger att: Jag vet var dina barn går i skolan, eller frågar: har du familj? Men också direkta dödshot: Jag ska komma till ditt hem och döda dig, eller jag ska söka upp ditt barn, säger Veronica Magnusson.

Påverkar socialsekreterares fritid

Det här påverkar även livet utanför arbetet enligt henne.

– Det kan vara allt ifrån att man tar en annan väg till jobbet, att man är orolig när man är i sitt hem eller att väldigt många bedömer att de måste avstå från att finnas på sociala medier.

Förutom oro för den egna säkerheten skapar den pågående desinformationskampanjen även oro för att den hotar tilliten till socialtjänsten enligt Veronica Magnusson. Något som gör att föräldrar inte vågar kontakta socialtjänsten.

– Då finns det så klart en risk att barn som är i behov av insatser, vägledning eller stöd inte får den hjälp de behöver.

Vision: Finns redan hot och våld

Desinformationskampanjen har skapat mycket uppmärksamhet kring situationen inom socialtjänsten.

I allt elände är det ändå något som är positivt, tycker Veronica Magnusson, även om allt fokus hamnar på kampanjen.

– Det vi försöker betona är att situationen med väldigt mycket hot och våld inte har uppstått på grund av det här. Utan den situationen fanns redan innan och den kommer också bestå när och om desinformationskampanjen klingar av.

45 procent utsatta för hot eller våld

I Visions undersökning ställdes bland annat frågan: Har du med anledning av din yrkesutövning under de senaste tolv månaderna blivit utsatt för något eller några av dessa incidenter?

28 procent hade utsatts för muntliga eller skriftliga förtäckta eller diffusa hot.

17 procent för muntliga eller skriftliga direkta hot.

15 procent för annan typ av kränkning, hat, hot eller våld.

4 procent för näthat och liknande.

3 procent hade blivit utsatta för fysiskt våld.

Källa: Visions undersökning från 2021