När jag läser Socialdemokraternas pressmeddelande om skolpengen går mina tankar genast till Robin Hood. Att friskolor nu äntligen ska få mindre skolpeng än de kommunala skolorna är ett litet snigelsteg i rätt riktning.

Så klapp på axeln men samtidigt “vad var det vi sa” till politiken. 

I detta friskoledrama är det S som nu iklär sig rollen av Robin Hood, den godhjärtade räven med grön hatt som vill få till en lite schysstare fördelning av de medel som finns.

Vi i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening tycker detta är alldeles rätt såklart, men lite för lite och lite för sent kan tyckas. Ni som känner mig vet att jag är en stor optimist, tillåt mig en smula skepsis.

Marknadsskolan måste stoppas

Ända sedan friskolereformen kom till 1992 har det gått utför för svensk skola. Samhällsklyftor har ökat och segregationen är ett faktum. Vi har i princip sett svensk skola åka skidor baklänges mot ett stup i 30 år, och politiken har inte gjort någonting. 

Marknadiseringen av skolan, som är en konsekvens av det fria skolvalet i kombination med friskolereformen måste stoppas. Våra skattepengar ska inte gå att ta ut som vinst efter att ha körts igenom en friskola.

Jag skulle till och med våga påstå att alla i Sverige tycker att det är rimligt att de skattepengar som går till skolan stannar i skolan. Förutom möjligtvis ägarna av friskolekoncerner som tjänar multum på vårt otroligt lukrativa skolsystem. 

Mer rimligt fördelad skolpeng är bra men inte tillräckligt, det ska aldrig vara möjligt att ta ut vinst på välfärden.

Aktiebolag i skolan måste förbjudas och staten måste få ta över huvudmannaskapet för skolan eftersom kommunaliseringen gjort drömmen om en likvärdig skola omöjlig.

Kommunerna håller i pengapåsen

Alla barn, föräldrar, skolor, oavsett geografisk placering, ska ha samma möjlighet till kvalitativ utbildning. Så ser det inte ut idag. Eftersom kommunen håller i pengapåsen är det möjligt att det görs helt olika prioriteringar på skolan.

En eloge till Magdalena Andersson och Lina Axelsson Kihlblom och en förundran över att ingen kläckt det här förslaget tidigare. Om 30 år kanske svensk skola vänt skidorna på rätt håll och styrt mot en lite snällare backe, då kan LR Stud säga “vad var det vi sa” igen.