Långtidsarbetslösheten har nått historiska nivåer samtidigt som Arbetsförmedlingens stöd brister alltmer. 40 000 personer i gruppen har funktionsnedsättning.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, hur ska personer med funktionsnedsättning få det stöd de behöver? 

Nyligen lämnade Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén sitt uppdrag. Hon uppger i en intervju med SVT Nyheter att hon är kritisk till myndighetens prioriteringar och vägval.

Annika Sundén säger att hon hade önskat att Arbetsförmedlingen jobbat mer och närmare med människor som står riktigt långt från arbetsmarknaden.

Svårare för personer med funktionsnedsättning

Vi i funktionsrättsrörelsen håller med. Vi har varit tydliga mot både Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsdepartementet med vad vi ser. Arbetsförmedlingens nuvarande satsningar och prioriteringar fungerar inte för personer med funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden.

Politiken har låtit myndigheten fara i väg i en riktning som går tvärt emot vad forskningen säger om stöd till vår målgrupp. Det var inte bra före reformeringen, men nu har även det som fungerade slagits i spillror. Nödvändig specialistkompetens har försvunnit, ledtiderna har blivit längre, arbetssökande har lämnats i sticket när kontor slagits igen och arbetsintegrerande sociala företag har tvingats lägga ned på grund av för få uppdrag.

Det har blivit svårare för personer med funktionsnedsättning att få stöd – för många har det blivit omöjligt. 

Problemen är uppenbara och situationen förvärras i takt med att tiden går. Samtidigt lämnar myndigheten tillbaka oanvända miljardbelopp som hade kunnat användas till personella resurser för stöd på individnivå.

Vi inväntar återkoppling

I juni förra året överlämnade en samlad funktionsrättsrörelse ett 73-punktsprogram för nödvändiga reformer på området till Eva Nordmark. I programmet förklarar vi oss beredda att bidra med vår kunskap för att skapa en arbetsmarknad som fungerar också för personer med funktionsnedsättning. 

Vi föreslår ett antal åtgärder som bör vidtas omedelbart. Några av dessa är:

  • Anslå tillräckliga medel och säkra att Arbetsförmedlingen får de personella resurser som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska få ett gott individuellt stöd och kunna lämna arbetslösheten.
  • Säkerställ specialistkompetensen inom Arbetsförmedlingen och kvalitetssäkra stöden till personer med funktionsnedsättning.
  • Gör funktionsrättsrörelsen aktivt involverade i det fortsatta reformarbetet.

Vi väntar fortfarande på utlovad återkoppling. I årets regleringsbrev kan vi inte heller se att regeringen tagit tillräckligt intryck av våra konkreta förslag till förbättring.

Den tystnad som råder kring stöd till personer med funktionsnedsättning måste brytas. Långtidsarbetslösheten kan inte bekämpas så länge problemen sopas under mattan.

Vi vänder oss därför till dig Eva Nordmark. Hur ska personer med funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden få rätt stöd att komma i arbete? Vad tänker du göra åt haveriet med Arbetsförmedlingen? ,