På fredag invigs vinter-OS i Beijing. Valet av Kina som värdland är mycket kontroversiellt. Fler än 160 människorättsorganisation har uppmanat Internationella Olympiska Kommittén (IOK) att flytta på vinterspelen på grund av allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter från den kinesiska regimen.

I kinesiska Xinjiang-provinsen sitter miljontals uigurer fängslade i koncentrationsläger utan att få genomgå en juridisk process. Syftet är att frånta uigurerna deras kulturella arv och muslimska tro och så småningom omskola dem till regimtrogna anhängare av Kinas kommunistiska parti.

Uigurlägren utgör den största massinspärrningen av en etno-religiös grupp sedan andra världskriget. Den kinesiska regimens behandling av folkgruppen  i Xinjiang har av flera regeringar och experter beskrivits som ett pågående folkmord.

Flera länder bojkottar OS

Kinas agerande i andra avseenden ställer oss också frågande till huruvida det är lämpligt att stödja ett olympiskt värdskap i det alltmer auktoritära landet. I Hong Kong implementeras nya lagar som i praktiken inskränker befolkningens rätt till självbestämmande.

Massiva folkliga protester besvaras med frihetsberövanden och oproportionerligt användande av våld. Den så kallade ‘’ett land, två system’’- principen åsidosätts. Det ökade militära trycket på Taiwan är gastkramande.

Säkerhetsläget på och runt ön har försämrats så till den grad att militära konfrontationer i närtid inte kan uteslutas. Dessa exempel tjänar väl som tecken på Kinas olycksbådande utveckling. 

Länder som USA, Storbritannien och Australien har sedan tidigare meddelat en diplomatisk bojkott av vinter-OS i Beijing. En diplomatisk bojkott innebär att ett lands idrottare tävlar i vinter-OS men inga officiella representanter närvarar på spelen. Flera europeiska länder har försökt få till en EU-gemensam diplomatisk bojkott men misslyckades att enas om en sådan. 

Anders Ygeman borde ha agerat

Inför sommar-OS i Beijing 2008 argumenterade IOK:s dåvarande generaldirektör François Carrard att valet av Kina som värdland kan komma att förbättra människorättssituationen i landet.

Med facit i hand kan vi konstatera att Carrard hade fel. Det blev inte bättre. För invånare i Kina har läget under de senaste 13 åren snarast blivit sämre. 

Därför är det med besvikelse som vi läser att den svenska regeringen med idrottsminister Anders Ygeman i spetsen meddelat att Sverige inte kommer bojkotta vinter-OS. Regeringsföreträdare kommer visserligen inte ska delta vid arrangemanget, men detta på grund av den rådande smittspridningen snarare än ett politiskt ställningstagande.

Vi menar att Sverige borde ha tagit rygg på USA, Storbritannien och Australien och genomfört en diplomatisk bojkott av de olympiska vinterspelen i Beijing – även om en sådan inte genomförs på EU-nivå. På så sätt kunde Sverige ha markerat sitt missnöje med den kinesiska regimens övergrepp mot den inhemska befolkningen. 

Sverige måste stå upp mot auktoritära krafter och inte stå tyst vid sidan när flagranta brott mot mänskliga rättigheter begås. Grova kränkningar av demokratiska värderingar måste få konsekvenser.