Om vi ska klara klimatomställningen på de åtta år som återstår enligt FN:s klimatpanel måste vi öka takten, inte sakta ner. Och vi måste göra det rättvist. Det är motsatsen till vad som sker med de blåbrunas budgetpolitik.

Samtidigt som utsläppen minskar för långsamt fördjupas också de ekonomiska klyftorna i vårt land till följd av orättvis beskattning där de som redan har mycket betalar mindre i skatt. Klimatomställningen går att göra på ett sätt som gör livet bättre för oss människor.

Den politik som Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna röstade igenom i riksdagen minskar varken utsläppen eller de ekonomiska klyftorna.

MP genomför inte brunblå politik

Miljöpartiet gick i opposition när M, KD och SD röstade igenom en budget där de tog från de fattiga för att sänka priset på fossila drivmedel. Sjuka och personer med funktionsnedsättningar fick högre skatt och det ska bli billigare att bränna bensin.

Kalla det brunblå skatteväxling om du vill. Klart är att det inte är Miljöpartiets uppgift att genomföra den politiken.

Samtidigt som vi alla oroas av höga elpriser säger de blåbruna partierna konsekvent nej till att sänka elpriset genom snabb utbyggnad av förnybar vindenergi.

De blåbrunas ”klimatpolitik” är inte bara en katastrof för klimatet, den låser också fast oss i ett dyrt beroende av saudiska prinsars olja och Putins gaskranar. 

MP tror på social rättvisa

Miljöpartiets politik för en rättvis klimatomställning är raka motsatsen. Vår vision om ett hållbart samhälle handlar både om att ställa om industrin med förnybar el och om att skapa ett hållbart samhälle för oss alla att leva i. Vi vet att det går att förena klimatomställning och social rättvisa.

Ett bevis på det är vår enorma satsning på Industriklivet. Industriklivet är det statliga stöd till industrier som nu leder till satsningar på stål utan kol och utbyggnad av batteriproduktion i norr. På köpet fick vi framtidshopp och tusentals nya jobb. 

I vår vision ger vi också människor verktygen att vara en del av och hänga med i omställningen. Vi satsar på utbildningar för framtidens hållbara jobb.

Vi gör det möjligt att kompetensväxla mitt i livet genom det nya omställningsstudiestödet. Och vi säkerställer att vi klarar oss ekonomiskt även om vi blir så sjuka att vi inte kan arbeta mer.

De som tjänar mest ska betala mer skatt och de som tjänar minst ska betala mindre. För oss är det självklart för att vi ska kunna minska klyftorna.

Samhället måste bli bra för alla

Ska vi lyckas med klimatomställningen måste vi göra samhället bra för alla. Det går inte med de blåbrunas politik. I opposition kommer vi i Miljöpartiet göra allt vi kan för att stoppa sänkningen av skatten på fossila bränslen.

I stället för att ta från de fattiga och satsa pengar på att vara kvar i ett fossilberoende vill vi i Miljöpartiet investera Sverige in i en framtid som både minskar klyftorna och utsläppen.

Miljöpartiet kommer alltid att vara en röst för rättvis klimatomställning.