Kaoset i tunnelbanan när ett signalställverk på Gröna linjen krånglade visar på hur upphandlingar av kollektivtrafiken skapar ett sårbart system där det saknas en helhetsöversikt.

Det tog mer än ett dygn innan trafiken var tillbaka med full kapacitet. Signaltekniker från Siemens som är leverantören av signalsystemet fanns den här gången på plats men man var tvungen att ta hjälp via videosamtal av tyska tekniker. 

SL har inga anställda i trafiken

Kollektivtrafiken i region Stockholm har varit utlagd på entreprenad i mer än 20 år och drivs i dag helt och hållet av vinstdrivande aktiebolag. Den moderatledda trafiknämnden har varit pådrivande för den beställare-utförare modell där SL inte har några egna anställda i kollektivtrafiken utan bara anställda som arbetar med upphandlingar, juridik och trafikplanering.  

Avtalen tecknas med de företag som lägger lägsta anbud vilket leder till att personalens arbetsvillkor försämras vid varje upphandling. 

Det uppsplittrade ansvaret där kollektivtrafiken är uppdelad mellan olika avtal innebär också en sämre helhetsöversikt, vilket blev tydligt i trafikkaoset på gröna linjen. Alla trafikoperatörer har sitt eget fokus där man gör det man får betalt för och så billigt som möjligt och inte det som är bäst för helheten.

Det saknas personal med helhetsöversikt. 

Kompetens behövs bland personalen

Vänsterpartiet vill att allt från underhåll av signalsystem till resenärsinformation och städning av tunnelbanevagnar ska vara en helhet inom kollektivtrafiken. Idag går skattepengar till de upphandlades företagens vinster, ledning och administration.

Vi vill att skatteintäkter och biljettintäkter oavkortat ska användas till att skapa den bästa och mest klimatvänliga och tillgängliga kollektivtrafiken

Om trafikförvaltningen fick uppdrag att driva trafiken i egen regi skulle kompetens och erfarenhet finnas hos anställd personal på trafikförvaltningen, inte hos de upphandlade företagen.