I söndags lanserade M, SD, KD och L 20 förslag för att stoppa gängkriminaliteten och nyrekryteringen i en gemensam debattartikel.

Det är möjligt att summera förslagen med att de gärna vill spärra in brottslingar men har minst sagt ett svalt intresse för förebyggande åtgärder för att faktiskt motverka själva brottsligheten.

I ett rättssäkert samhälle ska invånare kunna lita på att inte bli utsatta för godtyckliga ingrepp från ordningsmakten. Det är en av demokratins grundbultar. Bland de blåbrunas förslag, som till stor del är lånade från Danmark och USA, finns visitationszoner och mer övervakning genom utökad hemlig proaktiv avlyssning och fler kameror.

Om förslagen blir verklighet skulle fortfarande otryggheten för arbetarklassen i Sveriges förorter finnas kvar och bita sig fast.

Rasprofiliering och otrygghet

Det är inte invånarna i exempelvis välbärgade Danderyd som kommer få sin bil eller person visiterad eller få det privata samtalet avlyssnat på oklara grunder.

De kommer också kunna gå till affären utan att vara övervakad av en kamera. Det är arbetarklassen som kommer bli övervakade och visiterade om förslagen blir verklighet. Vanligt folk som bor i förorten och gör rätt för sig. 

Ska vi dra lärdomar från New York och en liknande visitationspolicy, ”stop and frisk”, så har det lett till rasprofiliering och massiv kritik mot ordningsmakten. Samma risk finns med proaktiv hemlig avlyssning. Förslagen underblåser rasism och fördomar.

Ofta har inte heller några vapen funnits vid dessa godtyckliga visiteringar. Det är därför inte troligt att visitationszoner skulle skapa mer trygghet utan snarare mer otrygghet och social oro.

Det finns inte heller några skäl att tro att hemlig proaktiv avlyssning skulle vara en särskilt effektiv metod heller. Förslagen skulle dock bidra till en försämrad tilltro till ordningsmakten. Även om övervakningskameror kan bidra med bevismaterial i brottsutredningar så fungerar det inte brottsförebyggande när det handlar om våldsbrott och ordningsstörningar. 

Det nya samhället

Med dessa förslag skulle den förda politiken ha som enda syfte att sy in folk i finkan och få dem att stanna där längre.

Inga förebyggande åtgärder för att gå till botten med grundproblemen kring ojämlikhet och bostads- och skolsegregation.

De som skulle glädjas åt en sådan utveckling är säkerhetsbolag som vill kapitalisera på medel- och överklassens rädslor och fördomar. Inför valet nästa år kan vi förvänta oss förslag om att privatisera kriminalvården, som redan lyfts av Moderaterna i Kumla. 

Samtidigt har Almega Säkerhetsföretagen, medlem i Svenskt Näringsliv, börjat lobba för rut- och rotavdrag för trygghetstjänster. Har man tillräckligt mycket pengar, privat eller i en bostadsrättsförening, ska man kunna hyra in säkerhetsvakter eller sätta upp stängsel och kameror till ett skattesubventionerat pris.

Ett förslag åt det hållet från högern inför valet är inte heller helt osannolikt, då det är deras målgrupp av medel- och överklass som skulle ha råd och vars oro de arbetar hårt för att piska upp.

Det inte arbetarklassens trygghet de blåbruna värnar om. Med de förslag som lagts fram skulle segregation och otrygghet cementeras i ett övervakningssamhälle. Medan förorten skulle få övervakningskameror och visitationszoner skulle medel- och överklassområden förvandlas till rut- och rotsubventionerade inhägnade bostadsområden med privata säkerhetsbolag patrullerandes utanför.