– Att ersättningen för karensavdraget tas bort är väldigt olyckligt, sa Kommunals ordförande Tobias Baudin efter regeringens besked om att den som blir sjuk åter står utan ersättning första sjukdagen.

Ersättningen för karensavdraget vid sjukdom infördes den 7 april 2020, men det gick att ansöka om ersättningen retroaktivt från och med den 11 mars samma år. Avsikten var att göra det lättare för den som är krasslig att stanna hemma från jobbet.

Till och med maj i år, när ersättningen för karens hade funnits i drygt ett år, hade totalt 4 797 000 personer fått del av ersättningen. Av dessa var 2 906 000 kvinnor, vilket motsvarar 61 procent, och 1 891 000 män, vilket motsvarar 39 procent.

Också sett till antalet ersatta dagar framstår ersättningen för karens som särskilt viktig för kvinnor. Av de totalt 6 676 000 dagar som hade ersatts fram till sommaren 2021 svarade kvinnor för 3 875 000, vilket motsvarar drygt 58 procent.

58 procent till kvinnor

Till och med maj 2021 hade drygt 5 miljarder kronor betalats ut i ersättning för karensavdraget, varav 58 procent gått till kvinnor.

Försäkringskassan avböjer att kommentera karensersättningens betydelse för olika grupper, men konstaterar att kvinnor står för omkring 60 procent av alla sjukfall, vilket stämmer överens med könsfördelningen vad gäller karensersättningen.

I mitten av oktober kommer Försäkringskassan att komplettera sin statistik med uppgifter om karensersättningen fram till den 30 september. Till våren ska Försäkringskassan lämna en rapport om pandemins effekter, där myndigheten planerar att titta närmare på vilka grupper som tagit del av bland annat karensersättningen.

Schablonbelopp på 810 kronor

Ersättningen för karensavdrag har bestått av ett schablonbelopp, till en början 700 kronor för anställda och 804 kronor för företagare före skatt per dag.

För anställda höjdes beloppet till 804 kronor den 1 juni 2020 och 810 kronor den 1 januari 2021.

Att schablonbeloppet har varit lika för alla, oavsett inkomst, betyder att lågavlönade och deltidsarbetande har fått behålla en större andel av sin inkomst första sjukdagen än höginkomsttagare.