”Värdet av de hävda entreprenadkontrakten uppgår till miljontals kronor. Hävningarna har även orsakat PME omfattande skada genom att PME inte längre har någon möjlighet till nya kontrakt eller annan intäktskälla.” 

Så beskriver byggföretaget PME, enligt Arbetsdomstolen, konsekvenserna av hur Byggnads agerat.

Byggnads vände sig under 2020 till en rad byggbolag som anlitat PME som underentreprenör och krävde att kontrakten skulle hävas, vilket sedan också skedde.

Dåliga villkor

Byggnads agerande bottnade i att PME tidigare brutit mot regler på en rad sätt – bland annat ska de ha anlitat egna underentreprenörer med dåliga villkor och dolt användandet av underentreprenörer genom att låta deras anställda använda PME:s kläder.

Företaget har hävdat att Byggnads vidtog en olovlig stridsåtgärd genom att begära att andra bolag skulle avsluta sina samarbeten med PME utifrån detta.

AD: Ingen stridsåtgärd

Men nu slår Arbetsdomstolen fast att Byggnads agerade i linje med kollektivavtalet och att det inte rör sig om någon stridsåtgärd.

Medbestämmandelagen säger att företag som vill anlita underentreprenörer först ska förhandla med arbetstagarorganisationen. Facket har rätt att lägga veto om man har anledning att vänta sig brott mot lagar och regler från det anlitade företagets sida.

I Byggnads kollektivavtal finns en egen variant av reglerna. I en bransch där bortåt en miljon underentreprenörskontrakt tecknas varje år vore det ohanterligt med en förhandling varje gång.

Företagen måste därför inte förhandla varje gång, men i gengäld kan facket hävda motsvarigheten till veto mot en underentreprenör som redan är på plats hos avtalsbundna företag.

Detta är vad som skett i det här fallet och godkänns av domstolen.

Byggnads: ”Viktigt klargörande”

– Det här är ett viktigt klargörande: vi får och ska använda alla till buds stående medel för att hindra oseriösa företag från att verka i vår bransch. Arbetsdomstolen visar tydligt att vi har full rätt att tillämpa de verktyg som finns i våra kollektivavtal, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads, i ett pressmeddelande.

Enligt domen har rätten att i vissa situationer kräva att arbetsgivare ska häva entreprenadavtal funnits i byggbranschen sedan 1977, men enligt uppgifter i målet är detta första gången den tillämpas.