Region Stockholm är den del av politiken som styr över Hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i vårt län.

Regionpolitikerna fattar i sin tur beslut om hur många sjukhus och vårdcentraler som ska finnas.

Om bussturerna ska vara fler eller färre. Om personalpolitiken för undersköterskor, bussförare, mekaniker, skötare och servicepersonal ska vara så god att proffsen vill stanna i branschen och att den dessutom kan locka till sig mer personal.

I 15 år har medborgarna nu röstat fram en borgerlig majoritet att styra i region Stockholm. Moderaterna har nu suttit i den politiska ledningen för regionen så länge att Iphonen hunnits lanseras i världen och Facebook i Sverige. 

Sjukvården har i sin tur under samma period styckats upp i tusentals delar där den ena handen inte vet vad den andra gör. 

Totalt finns det i dag över 4 000 vårdavtal i Region Stockholm. Sjukvården har blivit omöjlig att samordna. Samtidigt har skandalerna avlöst varandra.

Kritiken har inte bara handlat om miljardrullningarna på Nya Karolinska och om hur skattemedel slösats bort på dåliga upphandlingar som borde gått till välfärdens personal.

Parallellt har nämligen en annan debatt oavbrutet pågått. Den handlar om de anställda i vården och om medlemmarna i Kommunal.

Hur har Region Stockholms styrande politiker valt att betala dem? Med applåder och nedskärningar. Det duger inte

Aida Hadzialic och Jessica Leiding

Samtidigt som Region Stockholm gjorde ett överskott på 5,8 miljarder kronor för 2020 låg varselhoten länge över Kommunals medlemmar på Nya Karolinska.

Efter starka påtryckningar från Socialdemokraterna, fackföreningsrörelsen och inte minst den breda allmänheten drogs varslen tillslut tillbaka i slutet av förra året.

I bakgrunden låg ett politiskt styrningsbeslut som Moderaterna vägrade ta ansvar för. En svältbudget hade helt enkelt lett till att sjukhuset Nya Karolinska skulle tvingas banta sin verksamhet.

Om man sätter detta i perspektiv i kontrast mot vår samtid är händelseförloppet oförlåtligt.

Den vårdpersonal som var i tjänst under en av de värsta kriser Sverige någonsin sett fick i flera månader arbeta under hotet om att när som helst få sparken.

Besparingarna på sjukhusen hotade med det inte bara patienterna när vård efter behov inte längre kunde garanteras.

Agerandet av den politiska blågröna koalitionen gick också direkt ut över personalens arbetsmiljö. 

Det är givetvis inte enda gången politiska styrningsbeslut fattade av en moderatledd koalition slagit direkt mot medlemmarna i Kommunal.

I år rapporterades det om andra besparingar. Denna gång mot Södersjukhuset. Här hade vårdpersonalen fått i uppdrag att själva komma med förslag på besparingar.

Någon föreslog att man kanske kunde skippa det lilla påslakanet till babyfilten. En annan person i arbetsgruppen lanserade förslaget att kanske ta bort paprikan från mackan. 

Kommunal har över 84 000 medlemmar i Stockholmsområdet och många av dem arbetar i Region Stockholm.

De är busschaufförer, undersköterskor, lokalvårdare, servicepersonal och många fler som vi idag borde stå i tacksamhetsskuld till.

Innan pandemin brukade det sägas att utan medlemmarna i Kommunal så skulle Sverige stanna. Idag är det uppenbart att den beskrivningen var en underdrift.

Den vårdpersonal som var i tjänst under en av de värsta kriser Sverige någonsin sett fick i flera månader arbeta under hotet om att när som helst få sparken

Aida Hadzialic och Jessica Leiding

Medlemmarna i Kommunal har stått i det främsta ledet mot coronaviruset.

De har arbetat på sjukhusen och i kollektivtrafiken. De har sett samtliga smittvågor slå mot samhället på nära håll och hur patienter dör på våra sjukhus.

De har fortsatt – genom trängseln och under hela pandemin – att ta människor genom kollektivtrafiken. 

Hur har Region Stockholms styrande politiker valt att betala dem? Med applåder och nedskärningar. Det duger inte. 

Kommunals medlemmar förtjänar bättre. I Region Stockholm är Socialdemokraterna och Kommunal överens om bland annat följande:  

• Att återupprätta en personalpolitik värd namnet. Vårdpersonalen har burit vården på sina axlar under pandemin. De förtjänar fler kollegor, inte hot om varsel från Moderaterna. Vårdpersonalens insats ska ses i skenet av den bristande personalpolitik som det moderatledda styret förde i regionen redan innan pandemin. Den politiska majoriteten har en arbetsmiljöskuld till vårdpersonalen.

• Att satsa mer på sjukhusen. Trots pandemin satsar Moderaterna inte mer på sjukhusen. De ger samma pengar som förra året vilket resulterade i massvarsel. Vi vill dubbla pengarna till sjukhusen för att satsa på fler kollegor, inte färre. 

• Att stärka undersköterskornas roll i sjukvården. Vi vill se en undersköterskeutbildning i regionens egen regi för att råda bot på personalbristen. 100 fler undersköterskor ska få möjligheten att specialistutbilda sig varje år och utbildningen av undersköterskor ska stärkas för att hålla en hög och jämn standard.

Kommunals medlemmar gör mer möjligt. Men för att förändring ska kunna ske behöver vi nu gemensamt rösta fram ett nytt regionstyre i Region Stockholm.

Vi kan inte stillasittande titta på när larmen, missförhållandena och uppgifterna om rädda arbetare når offentligheten.

Den kultur som i 15 år präglat regionen måste få ett slut.