Balkanmusik var temat när orkestern började repetera en ny produktion den 19 oktober 2015.

– Violinisten satt precis framför trumsektionen och blåssektionen, där ljudet var oerhört högt. Eftersom det var första repetitionen hade inga ljuddämpande skärmar satts upp, säger Erika Engman Litfeldt, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd som har fungerat som kvinnans juridiska ombud.

Efter repetitionen fick violinisten ett ringande ljud i öronen som inte gick över. Hon begärde att skärmar skulle sättas upp, men skadan var redan skedd.

Hörselundersökningar visade att violinisten har nedsatt hörsel på båda öronen, tinnitus och ljudkänslighet. Med de besvären kan hon inte arbeta vidare som musiker, utan blir tvungen att byta yrke.

Kvinnan begärde livränta för att skola om sig, och tog stöd av en audiolog – en hörselspecialist – som intygade att hennes besvär berodde på jobbet.

Men hon fick nej av Försäkringskassan, som inte ansåg det bevisat att hörselproblemen hade orsakats av arbetet.

Försäkringskassan tog stöd av en öron-näsa-halsläkare, som ansåg det mer troligt att hörselproblemen berodde på ålder eller en sjukdom i innerörat.

Kvinnan, som är medlem i fackförbundet Symf, fick då hjälp av LO-TCO Rättsskydd att driva sin sak i förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten i Stockholm vägde intyg från två audiologer mot flera utlåtanden från öron-näsa-halsläkaren, och fann att det mesta talade för att hörselproblemen verkligen berodde på arbetet i orkestern.

Hörseln bedöms ha tagit skada både av den ljudliga repetitionen hösten 2015 och under många års arbete i symfoniorkestern.

Efter det beskedet har kvinnan fått rätt till nästan 400 000 kronor i livränta. Livräntan ska täcka den inkomstförlust hon gör medan hon skolar om sig till ett nytt arbete.