Risken för en arbetsgivare att kontrolleras av Arbetsmiljöverket har kraftigt minskat under pandemiåret 2020.

Det visar siffror från Arbetsmiljöverkets årsredovisning som blev offentlig i går, torsdag.

Antalet inspektioner har minskat från cirka 28 000 år 2019 till knappt 18 000 år 2020. En minskning på 38 procent.

Orsaken till minskningen att myndigheten i och med pandemin var tvungen att arbeta på ett nytt sätt, enligt Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör.

– Det är inte bara att säga, nu ringer vi i stället. Det är en helt annan form av inspektion som ska göras och det handlade också om att utbilda vår personal.

En stor del av de inspektionerna som gjordes under året utfördes alltså på distans. Myndigheten slutade i stort sett helt med sina planerade på platsinspektioner i och med pandemin.

I praktiken var distansinspektionerna oftast telefonsamtal, enligt Håkan Olsson.

– Det är klart att man inte kan se allt man ser när man gör fysiska inspektioner. Men vi gör ändå bedömningen att vi fått till förändringar på de arbetsplatser vi inspekterat. Till exempel när vi gjorde telefoninspektioner kring hur man använde skyddsutrustning inom offentlig sektor.

Kraftig minskning av inspektionerna

Ser man till fysiska inspektioner, alltså de där Arbetsmiljöverket verkligen besökt arbetsplatser, har antalet störtdykt. Dessa inspektioner var hela 58 procent färre under 2020 jämfört med året innan.

Det har också lett till en kraftig minskning i antalet sanktionsavgifter mot företag som byter mot reglerna. Från 1 551 år 2019 till 834 år 2020.

Enligt Håkan Olsson har de besök som ändå gjorts fokuserat på de arbetsplatser där risken är störst.

Bland annat har det handlat om det arbete mot arbetslivskriminalitet som flera myndigheter samarbetar kring.

– Där faller ju telefoninspektionerna bort. I framtiden bedömer jag att vi kommer att gå tillbaka till de fysiska inspektionerna. Men vi har också lärt oss mycket och utvecklat metoder för att kunna genomföra telefon- och digitalinspektioner i framtiden.

Har det varit lättare att komma undan med en dålig arbetsmiljö under det här året?
– Vi kommer aldrig kunna inspektera oss till en bra arbetsmiljö på alla Sveriges arbetsplatser. Det kräver att alla bidrar till en bättre arbetsmiljö på arbetsmarknaden. Våra insatser har handlat om att vara på de platser där vi bedömer att riskerna är som störst och där vi gör mest nytta. Men det är klart att man kan fuska om man vill fuska.