Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet vill se mer pengar till äldreomsorgen under 2021 än vad regeringen budgeterat.

Därför har de nu i ett gemensamt utspel föreslagit att ändra statsbudgeten och lägga till 4,35 miljarder kronor.

Enligt ett gemensamt pressmeddelande skulle det innebära ”mer än en fördubbling av äldreomsorgssatsningen i budgetpropositionen för 2021”

”För 2022 och 2023 skulle våra förslag medföra ytterligare utgifter på 3,9 miljarder kronor årligen”, fortsätter pressmeddelandet.

– Trots krisen gör regeringen väldigt lite för att lösa äldreomsorgens problem, så nu måste vi agera, säger Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet i ett pressmeddelande.

Förslaget är uppdelat i tre delar. 2 miljarder för att minska tim- och visstidsanställningar, 1,35 miljarder för att anställa fler läkare och sjuksköterskor i äldrevården samt 1 miljards ökning av det statliga stödet till bostäder för äldre personer.

– Det är uppenbart att Socialdemokraterna inte är beredda att göra det som krävs. Därför lägger vi den här extra ändringsbudgeten, säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna i pressmeddelandet.

M, KD och V samlar tillsammans 120 av riksdagens 349 mandat.

För att få majoritet för sitt förslag i riksdagen skulle de behöva få stöd av fler partier. SD:s 62 mandat skulle exempelvis räcka till en riksdagsmajoritet.