Personalen ombord har fått ta emot hot, spott och sparkar.

Bombliknande föremål kastades nyligen in i ett tåg, som fick tömmas på passagerare. Tåg har beskjutits, enligt lokala medier.

– Det är inte acceptabelt att personal och resenärer är otrygga på tågen. Att inte stanna är en drastisk åtgärd, men det är vår sista utväg, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

Skyddsombudet Matilda Andersson berättar i Nerikes Allehanda om hur hon mordhotats och om ”hur två personer i Kumla som nekades att kliva på tåget då de inte hade några biljetter försökte slita ut personalen ur tåget och själva kliva på.”

Hon säger också att SJ vidtagit flera åtgärder efter att skyddsombuden ställt krav på bland annat ökad bemanning och väktare ombord.

– Det bombliknande föremålet var ingen bomb, men säkerheten är viktigast, säger Jan Kyrk till Sekotidningen. 

Han vill inte uppge exakt hur väktarna arbetar, av säkerhetsskäl, och lägger till att personalen är till för att ge service och inte agera ordningsvakter.

Enligt uppgifter i lokala medier har skyddsombuden nyligen meddelat att de kommer att lägga skyddsstopp om problemen fortsätter.

SJ har haft flera möten med såväl polis som kommunerna Kumla och Hallsberg där problemen är störst. SJ kräver att polisen agerar för att stoppa oroligheterna omedelbart.

Polisen har svarat att deras närvaro ska öka.

Det är framför allt personer som inte har biljett och därför får gå av tågen som tar till hot och våld. När de lämnat tåget fortsätter oroligheterna på gator och i butiker i både Kumla och Hallsberg.

– Det är bråkigt på flera håll i landet och det kommer och går, men det här är bland det allvarligaste vi sett under senare år, säger Jan Kyrk. Vi har aldrig, så vitt jag vet, slutat stanna vid en station av den här anledningen.

SJ tycker sig ha en bra dialog med polisen och de berörda kommunerna, Kumla och Hallsberg.

– Det här inte ett problem som SJ kan lösa, utan det är ett samhällsproblem, så vi behöver hjälp. Polisen har vidtagit åtgärder men det räcker inte.

Polisen har fram till nu sagt till SJ att det behövs fler polisanmälningar för att de ska agera.

– Det finns polisanmälningar, men vi menar att problemet inte kan vänta på en lösning till dess att det är tillräckligt många anmälningar. Det är inte alla som vill anmäla, säger Jan Kyrk.

SJ som företag kan inte polisanmäla, det måste exempelvis vara en anställd eller resenär som gör det.  

Vet ni vilka det är som bråkar?
– Nej, men upprinnelsen till oroligheterna är ju att de inte har biljett. Varför det eskalerat just här vet vi inte.

Kan SJ förebygga att det händer?
– Det är svårt. Alla som reser med oss ska betala. Vi kan exempel ha plattformsvisering så att den som inte har biljett inte kan kliva ombord, men då uppstår nya risker eftersom personer som avvisas kan stanna på perrongen där vår personal är.

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.