– Vi är förvånade, en gång i tiden var i alla fall Socialdemokraternas paradgren en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi höll inte alltid med dem om den politiken, men det var aktivt. Nu är den helt passiv. Människor lämnas helt åt sitt öde, säger Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson vid en pressträff.

Redan innan pandemin var politiken alltför passiv och Stefan Löfvens mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 är långt borta, påpekar Elisabeth Svantesson.

Men även de krisåtgärder som vidtagits i pandemins spår är otillräckliga, anser hon.

– Det finns inga propositioner, inga förslag som landar på riksdagens bord son pressar ner arbetslösheten, säger hon.

Enligt Moderaterna hade Sveriges statskassa varit 42 miljarder kronor starkare per år om Sverige hade haft samma utveckling som EU-genomsnittet när det gäller arbetslösheten.

– Så det här handlar om människor som inte tas tillvara, som inte har en egen lön, med det handlar också om att en hög arbetslöshet tränger undan välfärd, säger Elisabeth Svantesson.

Därför vill partiet se en rad åtgärder för att pressa tillbaka arbetslösheten. Bland annat vill man att den färdigförhandlade reformen om etableringsjobb ska sjösättas.

Partiet vill även förstärka nystartsjobben, ge mer praktik för arbetssökande, införa språkkrav och bidragstak.

– Det är inte rättvist för den som går till jobbet varje dag, ställer sin klocka och gör allt den kan. Medan grannen som är hemma har lika mycket pengar. Det här är en fråga om moral, men det är också en fråga om att alla ska vara med och bidra, säger Elisabeth Svantesson.

Moderaterna vill även sätta fart på Arbetsförmedlingen, med bland annat mer arbetsgivarkontakter.

Enligt Elisabeth Svantesson kommer Arbetsförmedlingen lämna tillbaka drygt sex miljarder av sina anslag för 2020, vilket enligt henne visar att myndigheten kan göra mer.

Moderaternas förslag

1. Förstärk nystartsjobben

2. Praktik för personer som nyligen blivit arbetslösa

3. Fler praktikplatser för långtidsarbetslösa

4. Bryt passiviteten i arbetsmarknadspolitiska program

5. Utbildning bör knytas till permittering

6. Arbetsförmedlingen behöver använda sina pengar

7. Förstärk Arbetsförmedlingens arbetsgivarkontakter

8. Inför etableringsjobb

9. Språkkrav för snabbare integration

10. Bidragstak