– Läraren hade lika gärna kunnat dö av skadorna. Det är fruktansvärt. Våra medlemmar är oroliga och många är rädda för att gå till jobbet, säger Frida Strandberg Landin, ordförande för Seko på Statens institutionsstyrelse.

Enligt Dagens Nyheter har 16-åringen som misshandlade läraren på Nereby erkänt och häktats.

Förra veckan misshandlades personal även på två andra statliga ungdomshem. I båda fallen blev de sparkade i huvudet och skadades, dock inte livshotande.

En behandlingsassistent fick en tand utslagen, i ett annat blev en anställd nedslagen, sparkad och släpad 30 meter på marken utomhus innan de två ungdomarna kom över den anställdes nyckelkort och kunde rymma. Enligt Svt greps de av polis efter en timme.

– Tyvärr får vi åter bevittna hur medarbetare kommer till skada, med ökat våld på våra institutioner, säger Frida Strandberg Landin. Det är ett stort problem som vi pekat på i många år.

Vid samtliga händelser förra veckan var personalen, enligt uppgift till Sekotidningen, ensam med ungdomarna. Det är den viktigaste förklaringen till att misshandeln kunde ske, enligt Frida Strandberg Landin.

– Varje dag hamnar personalen i situationer där de är ensamma med ungdomar och missbrukare. Vi är för få. Vi behöver mer resurser till personal och bättre verktyg för att göra riskbedömningar.

– Vi behöver öka bemanningen med minst en behandlingsassistent per avdelning, i dag är vi mellan tre och fyra anställda på mellan sex och sju ungdomar. Inom missbruksvården är det ännu lägre bemanning.

I ett uttalande internt inom myndigheten efter de tre senaste misshandelsfallen skriver generaldirektör Eva Åbjörnsson Hollmark att Sis sedan en tid har säkerheten i fokus, vilket man inte haft tidigare.

Hon medger att myndigheten har en del kvar att göra, men att man är på rätt väg.

– På rätt väg! Det kan man väl inte säga när det inträffar tre allvarliga misshandelsfall bara den senaste veckan och det sker tillbud hela tiden, säger Frida Strandberg Landin.

Seko anser att det inte händer något med säkerheten i praktiken.

– Vi har inte sett några konkreta åtgärder på behandlingsgolvet ännu. Sis rekryterar chefer till olika säkerhetsfunktioner, men till exempel vårdas LSU- och LVU-ungdomar fortfarande tillsammans. Vi har samma struktur kvar.

Ungdomar som begår allvarliga brott när de är i åldern 15-17 år kan bli dömda till sluten ungdomsvård, LSU, i stället för till fängelse.
Vård enligt LVU ges till unga lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet.

Sedan i höstas arbetar Statens institutionsstyrelse med att höja säkerheten på institutionerna. Staten har skjutit till 100 miljoner per år för att bland annat bygga stängsel och införa andra tekniska lösningar.

LSU och LVU skiljs åt

Den 18 januari 2021 beslutade Statens institutionsstyrelse

  • Sex ungdomshem – Bärby, Råby, Fagared, Sundbo, Johannisberg och Tysslinge – ska ha renodlade LSU-avdelningar. Ungdomar som är dömda till vård enligt LSU, ska skiljas från unga som vårdas enligt LVU.
  • Tysslinge ungdomshem och Johannisberg får samtidigt en högre säkerhetsklass. Det innebär att de är utrustade så att det ska vara extra svårt att frita ungdomar, det ska vara svårt att avvika eller att smuggla in något via inkast, försändelser eller leveranser.
  • I oktober 2020 gav regeringen Sis i uppdrag att dela in institutionerna i olika säkerhetsklasser, 1 – 4, där 1 är den högsta.
  • Andra säkerhetshöjande åtgärder är att personal ska ha larm vid utevistelser, att fria vikter tas bort från idrottsanläggningarna och att enbart ha husgeråd i plast, det vill säga tallrikar och bestick.

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.