Med ett förakt utan motstycke mot de arbetare som kämpat för att hålla Sverige igång under pandemin har Dan Eliasson, GD för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, nu ertappats med att strunta i alla restriktioner för att få sola sig på Kanarieöarna.

Detta samtidigt som hans egen myndighet har publicerat följande uppmaning till svenska folket på sin hemsida och i sociala medier:

”Alla längtar vi efter att kunna ses och umgås utan restriktioner. Om vi ska kunna återgå till det normala behöver du och alla andra ta ansvar. Sprid inte smittan vidare.”

Men Dan Eliasson struntade i det.

För honom var hans egen vistelse på Kanarieöarna viktigare.

Grövre hån mot de snart 9000 döda och deras anhöriga kan knappast uppbringas när chefen själv ger rekommendationerna fingret och åker på julsemester till varmare trakter.

Möjligtvis kan vi skönja en tragedi i den här typen av beteende. Dan Eliasson är ju inte den första som ser sin egen person som förmer än sitt uppdrag.

Vid något tillfälle, och för vissa människor, blir makten synonymt med dem själva. Deras person, anser de, berättigar dem till fördelar som resten av mänskligheten inte har.

Dan Eliasson uppvisar alla tecken på detta när han inte ser sin egen dumhet. Han är ju makten, alltså anser han sig ha rätt att bryta normer och regler som gäller för andra.

Vi har sett det förr. Ett exempel är den förra riksrevisorn som tillsatte sina egna kompisar på höga poster.

Visst hade hon kännedom om stadfästa regler för rekryteringsprocesser. Men av framgrävda mail framgår att hon inte ansåg sig behöva följa dem. Hon var ju makten.

Ett annat exempel är Transportstyrelsens förra generaldirektör som förlade arbetet med hemligstämplat material hos främmande makt. Hon visste att det var ett lagbrott men ansåg att hon personligen hade rätt att bryta mot svensk lag.

Bland Sveriges arbetare torde ilskan vara djupast mot denna typ av maktegoism där nu Dan Eliasson är den senaste i raden.

Naturligtvis kan Dan Eliasson inte sitta kvar.

Under hela 2020 har det varit LO-grupper som mest utsatts för covid-smittan. Det är arbetare som har varit beroende av att andra grupper håller sig till rekommendationerna för att smittan ska hållas nere. Det är de som har jobbat ute på vårdinrättningar, inom allmännyttig trafik, i handeln, på byggen.

MSB-chefens resa vittnar om ett djupgående hån och förakt mot dessa människors arbete och liv.

Naturligtvis kan Dan Eliasson inte sitta kvar.

Det är ohållbart att en myndighet som vädjar till människors gemensamma ansträngningar för att rädda liv ska ha en chef som ser sin egen rekreationsresa till Kanarieöarna som viktigare än landets bästa.