Det är särskilt viktigt för dem som inte kan jobba hemifrån, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till nyhetsbyrån TT.

Avdraget skjuts nu upp till och med sista april.

Samtidigt höjs schablonbeloppet som betalas ut av Försäkringskassan från 804 kronor per dag till 810 kronor.

Redan i mars beslutade regeringen att slopa karensavdraget, den andel som dras bort under det första dygnet som sjuk från jobbet.

Målet har varit att så många som möjligt stannar hemma vid symptom.

På frågan om karensavdraget borde avskaffas helt svarar Magdalena Andersson:

– Det är en större fråga som skulle kräva en utredning, nu är vi i ett helt annat läge. Sedan är det är rimligt att en försäkring har en viss självrisk.

Kostnaden för ett avskaffat karensavdrag beräknas till 300 miljoner i månaden.

I budgeten för 2021 har regeringen avsatt 900 miljoner kronor för karensavdraget, men eftersom det nu kommer att kosta mer än så kommer regeringen med en extra ändringsbudget.