REPLIK. Läget i byggbranschen är akut.

Vi har kollegor som aldrig kommer hem efter arbetsdagen. Familjeföretag som blir utkonkurrerade av fuskande företag. 

Det finns inga alternativ. Vi måste få ner arbetsplatsolyckorna och dödsfallen.

Vi måste få bort fuskande företag så att seriösa arbetsgivare kan konkurrera med sin yrkesskicklighet, och vi måste skapa en bransch som välkomnar både kvinnor och män.

Allt detta borde vara självklarheter, och när vi gick in i förhandlingar om nytt kollektivavtal trodde vi naivt nog att arbetsgivarna skulle möta dessa initiativ med öppna armar.

Men arbetsgivarna valde en annan väg.

Man valde att straffa initiativet genom att tvinga oss ge avkall på inflytande och slå sönder ett lönesystem som tjänat branschen väl i åratal.

Man valde att lägga dessa krav som veto för att går med på åtgärder som skulle skapa säkrare arbetsplatser och sundare konkurrens.

Ett cyniskt spel som enbart gynnar fuskarna. 

Och när arbetsgivarna måste ta till rena lögner för att förklara sig – då vet man att argumenten tryter.

Låt oss vara extremt tydliga. Det handlar inte om lön.

Byggföretagens inställning kommer varken leda till sund konkurrens eller ordning och reda i byggbranschen

Johan Lindholm Byggnads

Vi står bakom LO-samordningen och det märke som industrin har kommit överens om. Det har vi varit tydliga med under hela avtalsrörelsen och här kan inte råda någon oklarhet.

Det handlar om liv, hälsa och framtiden för hela vår bransch.

Byggbranschen har haft många goda år och kreditupplysningsföretaget UC kallade i oktober byggbranschen för ”pandemins vinnare”.

De här frågorna kan inte vänta, och arbetsgivarnas nonchalans tvingar oss att varsla om strejk.

Byggföretagens inställning kommer varken leda till sund konkurrens eller ordning och reda i byggbranschen.

Fack och arbetsgivare har ett ansvar mot våra medlemmar och våra företag.

Vi måste kroka arm för skapa en bransch vi kan vara stolta över. 

Möt oss vid förhandlingsbordet och hjälp oss att skapa en byggbransch i världsklass.