Tidigt på torsdagsmorgonen kom beskedet. Las-förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv har brutit samman. Det innebär att politikerna nu tar vid i den infekterade frågan.

– För det första är det här en enorm politisk huvudvärk för regeringen, säger Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Hon syftar på det extremt komplicerade politiska läget där regeringen lovat Centerpartiet och Liberalerna att genomföra förändringar i lagen om anställningsskydd om parterna misslyckas, samtidigt som de själva dömt ut den utredning som är tänkt att genomföras.

På vänsterflanken finns också Vänsterpartiet som hotar med misstroendeförklaring mot regeringen om de går vidare med lagstiftningen.

Bortsett från politiken tror Irene Wennemo dock att parterna kommer fortsätta hitta sätt att samarbeta.

– Jag tror inte att relationerna med parterna blir förstörda av ett misslyckande. Man har misslyckats förr och ändå kommit tillbaka.

Irene Wennemo syftar till de många försök som tidigare gjorts att komma överens om anställningsskyddet, ända sedan lagstiftningen infördes på 70-talet. Så här nära har de dock aldrig kommit, enligt henne. Det var lite för många frågor som skulle hanteras på för kort tid, enligt henne.   

Men att i närtid komma tillbaka till förhandlingsbordet blir svårt.

– Det kan ta många år att åter hamna i ett läge där man seriöst vill förhandla om hela modellen som man gjort den här gången, säger hon.

Las-förhandlingarna har beskrivits som en ödesfråga för den svenska modellen där arbetsmarknadens parter kommer överens om spelregler utan inblandning från politiker och lagstiftning. En ordning som gällt sedan det stora Saltsjöbadsavtalet på 1930-talet.

Samtidigt är den beskrivningen inte helt sann. Las var just ett avsteg från den svenska modellen när lagen infördes på 70-talet. Irene Wennemo beskriver det som en lag som var helt på arbetstagarnas sida, och som arbetsgivarsidan sedan dess lett ”ett krypskytte” mot.

Den lag som finns i dag är naggad i kanten, enligt henne, med nya anställningsformer och undantag som underlättar för företagen.

– Den fina las man pratar om i högtidstalen hos facken finns inte riktigt kvar. Det är väldigt mycket kryphål i lagstiftningen.

Ett avtal skulle snarare ha blivit mer av ett återtåg till den svenska modellen och Saltsjöbadsandan, än ett bekräftande av en rådande ordning, anser hon.

En av Medlingsinstitutets huvuduppgifter är att ha en fungerade lönebildning och medla i arbetstvister mellan fack och arbetsgivare.

En roll som är som störst nu när avtalsförhandlingar inleds precis när las-förhandlingarna är över.

Enligt Irene Wennemo har myndigheten legat lågt hittills. Hon menar dock att utgången kan påverka de kommande avtalsförhandlingarna.

– Det är klart att det hänger ihop. Hade det gått det bra i las-förhandlingarna skulle det också blivit enklare i avtalsrörelsen. Men det är en väldigt knepig avtalsrörelse eftersom det är sådan obalans i ekonomin. Vissa sektorer i industrin går väldigt bra och vissa står helt still. Vilket märke det än blir kommer väldigt många säga att de inte känner igen sig.