Hundratals yrkeskategorier och otydliga formuleringar öppna för tolkning. Kraven på lön, semester och arbetstid i linje med kollektivavtal, som sedan lagändringen juni 2017 ska finnas med vid större offentliga upphandlingar, har ofta varit komplicerade och svåra att följa upp.

Det menar Trafikverket och Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

De båda aktörerna ska under de närmsta åren hantera de flesta av Sveriges största infrastrukturprojekt och har nu tagit fram gemensamma krav som ska finnas med i alla större upphandlingar.

– När vi står på tröskeln till att genomföra rätt många, väldigt stora upphandlingar av infrastrukturbyggen har vi ställt oss frågan: Kan vi gå före, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) om de nya upphandlingsreglerna.

Rent konkret innebär det två uppsättningar minimikrav, en på byggsidan och en för väg- och banarbete.

Kraven har, enligt Kristoffer Tamsons, tagits fram i samråd med Byggnads och Seko och baserar sig på minimikraven i respektive kollektivavtal.

Villkoren gäller oavsett arbetstagarens uppdragsgivare eller ursprungsland, i alla led av upphandlingskedjan och kommer att underlätta uppföljningen av att entreprenörerna faktiskt följer reglerna, enligt Kristoffer Tamsons.

– Framför allt handlar detta om att vi förenklar. Vi går från ett hundratal enskilda krav och beskrivningar till två. Och vad det i praktiken innebär är att det blir mycket lättare att kontrollera vad som följs.

Även Trafikverket menar att de nya kraven kommer att underlätta uppföljningen av avtalen, även om det fortsatt krävs kontinuerliga kontroller.

– När vi förtydligar minimivillkoren för lön, arbetstid och semester blir det enklare för Trafikverket och entreprenörerna att följa upp i alla led. Det blir tydligare för alla inblandade parter, säger Roger Rang, inköpsstrateg på Trafikverket.