Mer än 100 personer har korttidsanställts för göra vägarna framkomliga, uppger FN:s arbetsmarknadsorgan ILO.

Finansieringen kommer från ILO:s fond Employment Intensive Infrastructure Programme (EIIP). Både libaneser och syriska flyktingar har anställts för att se till att infrastrukturen börjar fungera igen.

Det är ovanligt att ILO ger sig in i så handfasta projekt som att anställa personer för att lindra en kris i ett land.

FN-organet – där stater, fack och arbetsgivare finns representerade –  jobbar mest med att ta fram spelregler för en global arbetsmarknad. 

– Vi är inte en humanitär organisation men under många år har vi jobbat med återuppbyggnad i regioner där det råder nöd. Sedan kriget började i grannlandet Syrien har vi jobbat med syriska flyktingar som är en utsatt grupp i den libanesiska samhället, säger Frank Hagemann, ILO:s vice regionchef för arabländerna i en kommentar.

Den 4 augusti skakades Libanons huvudstad av en stor explosion då ett förråd med ammoniumnitrat, ett ämne som bland annat används för konstgödsling, exploderade.

Över 150 personer har dött, över 6 000 skadats och 300 000 står utan bostad.

Explosionen som fått förödande konsekvenser för samhället motsvarade ett jordskalv med en magnitud på 3,3 på Richterskalan och ska ha känts och hörts så långt bort som på Cypern, skriver SvD. 

Flyktingar i Libanon

Libanon är med sina sex miljoner invånare det land som relativt sett tagit emot flest flyktingar från inbördeskriget i Syrien.

I början av 2019 hyste Libanon en miljon syrier som var registrerade som flyktingar. Flyktingströmmen har lett till konflikter mellan syrier och libaneser.

Flera kommuner har till exempel infört nattliga utegångsförbud för syrier. Landet är också hårt pressat av en dålig ekonomi och hög arbetslöshet. 

Första juli i år var en tredjedel av arbetskraften (550 000 personer) arbetslösa, enligt Utrikespolitiska institutet.