Varslet av undersköterskor på Karolinska universitetssjukhuset ligger kvar och via media har vi fått veta att arbetsgivaren tänker fortsätta att plocka bort tjänster och sparka undersköterskor från september.

Undersköterskor som, tillsammans med läkare, sjuksköterskor och alla andra som behövs för att vården och ett sjukhus ska fungera, i flera månader kämpat med att vårda covid-19-patienter.

Undersköterskor har jobbat som i ett krigsfält; långa pass, lite sömn, extremt mycket stress.

Många har med risk för sin egen hälsa tagit hand om mycket svårt sjuka patienter och tyvärr har personal blivit sjuka och till och med avlidit. Under maj fick Kommunal veta att en undersköterska (och medlem) dött till följd av covid-19. Hen hade arbetat på en avdelning där patienter med sjukdomen vårdades. På avdelningen fanns det brister i skyddsutrustningen, både gällande tillgången och passformen.

MEN varslet ligger KVAR.

Undersköterskor har jobbat som i ett krigsfält; långa pass, lite sömn, extremt mycket stress, liten möjlighet till kontakt med sin familj eftersom de jobbar hela tiden. Mer än dålig arbetsmiljö eftersom arbetsgivaren har ökat kraven på att personalen ska vårda och ansvara för flera patienter än normalt.

Jobbat med en rädsla att göra fel när man har fått ansvaret för fler patienter samtidigt som man jobbar i full skyddsutrustning, en skyddsutrustning som är både obekväm och exceptionellt varm, och med en osäkerhet om utrustningen skyddar mot covid-19.

Många jobbar en övertid som spränger gränserna för alla lagar och avtal som gäller. Kommunal har upprepade gånger påtalat för arbetsgivaren att detta inte håller i längden. Människor är inte maskiner som kan gå dygnet runt.

Vi behöver mer än applåder. För att vården ska fungera även i framtiden behövs mer resurser till vården.

Kommunals medlemmar jobbar i verksamheter som bedrivs 24/7/365 och behöver få återhämtning så de inte går sönder. När vi ser all övertid som funnits under flera år men som under denna tid har blivit extrem så skulle arbetsgivaren behöva flera undersköterskor i vården.

MEN varslet ligger KVAR.

I media och på balkonger klappar man händerna för vårdpersonalen. Det känns bra att vi får stöd men vi behöver mer än applåder. För att vården ska fungera även i framtiden behövs mer resurser till vården.

Vi behöver:

  • fler undersköterskor
  • en bättre arbetsmiljö så att vi vill och orkar stanna i vårt yrke fram till pensionen
  • schyssta arbetstider så att vi ka ha ett socialt liv utan för jobbet
  • yrkesutveckling och lön som vi kan leva på under arbetslivet men även när vi går i pension.

Kommunals krav är: Dra tillbaka varslet och anställ flera undersköterskor.

Vi behöver fler kollegor, inte färre.