19 veckor i rad – så länge har arbetslösheten stigit i spåren av coronakrisen, enligt Arbetsförmedlingens veckostatistik.

Men för första gången sedan mitten av mars minskar nu antalet arbetslösa något, från 477 800 personer till 477 734, enligt Arbetsförmedlingens siffror för vecka 30.

Minskingen är alltså mycket liten, bara 66 personer, och förändrar inte andelen arbetslösa som ligger kvar på 9,2 procent.

Huruvida minskningen är ett trendbrott eller bara en säsongsvariation går inte att säga i dagsläget, enligt myndigheten.

– Det är för tidigt att dra några slutsatser under semestermånaderna så här mitt i högsommaren, säger Mahad Malingur som är tillförordnad enhetschef på Arbetsförmedlingens analysavdelning.

Samma vecka varslades ytterligare 254 personer om uppsägning. Totalt har 92 351 personer varslats sedan början av mars, enligt Arbetsförmedlingen. Vecka 30 var drygt 134 000 fler personer arbetslösa jämfört med samma månad för ett år sedan.

Antalet arbetslösa under coronakrisen

Enligt en tidigare prognos från Arbetsförmedlingen väntas arbetslösheten fortsätta stiga under hösten och landa på omkring 11 procent vid årsskiftet. Det skulle innebära över 600 000 arbetslösa.

– Därefter väntas antalet börja minska i långsam takt, sa Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande i juni.