Efter Centerns utspel om sänkta skatter häromdagen bekräftar Magdalena Andersson att man förbereder en skattesänkning på arbete, som en del av januariavtalet.

Hur stor sänkningen blir står klart först i höstens budget.

Men Centern, som är drivande i frågan, har redan sitt förslag klart: en bred skattesänkning med samma summa till varje inkomstgrupp.

Naturligtvis borde pengarna i stället satsas på äldreomsorgen och övrig välfärd som i coronapandemins spår befunnit vara kraftigt underdimensionerad.

Men det finns även en annan mycket viktig nackdel med Centerns förslag till skattesänkningar. Det är att den här typen av förändring lätt påverkar löneutvecklingen för LO-anslutna.

Centern har enligt vikarierande partiledare Anders W Jonsson gått efter kollektivavtalens lägstalöner när de utformat förslaget.

Brytpunkten sätts därför till 20 000 kronor i månaden. Det vill säga att alla från 20 000 kronor och uppåt i månadslön ska få lika stor skattesänkning.

Men är det då inte bra att även lågavlönade får mer pengar?

Jovisst. Men om människor lider av låga löner, vore det då inte bättre att höja lönerna? Så slipper vi de nedskärningar i välfärden som skattesänkningar orsakar. 

Centerns skatteförslag följer en traditionell borgerlig linje om att låga löner bäst botas genom sänkta skatter och nedskuren generell välfärd och inte genom höjda löner.

På så sätt skapas också en press nedåt på lågavlönades löner som håller låga löner låga. 

Redan den förra borgerliga regeringens första breda jobbskatteavdrag fick denna effekt för lågavlönade, enligt en utvärdering av myndigheten IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Om de anställda får mer pengar utan att lönerna behöver höjas blir arbetslösa mer benägna att ta jobb med lägre löner, konstaterade utvärderingen.

För varje procents ökad inkomst på grund av lägre skatt sjönk löneutvecklingen med 0,1 – 0,2 procent. I stället för till löner gick alltså dessa pengar till företagens ägare i form av ökad vinstutdelning.

Den största effekten slår dock naturligtvis mot den välfärd som coronapandemin har visat är kraftigt underfinansierad. Men på den fronten har Centern redan lyft från vidare åtaganden.

Och vår välfärd får än svårare att överleva.