Att så många lågavlönade förlorade jobbet är en av orsakerna till lönerna i april ökade 1,4 procent jämfört med samma månad förra året, trots att den årliga lönerevisionen uteblev.

Det menar Medlingsinstitutet som hänvisar till ny statistik.

– Man kan exempelvis notera att löneökningstakten för arbetare inom hotell och restaurang hålls uppe, vilket avspeglar att det var en snabb minskning av timavlönade under april, säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande.

Löneökningstakten var dock betydligt lägre än vanligt. På grund av pandemins effekter halverades löneökningstakten i april jämfört med de tre första månaderna under 2020.

– På grund av pandemin valde parterna att skjuta på slutförhandlingarna om nya löner och andra villkor till hösten och det är framförallt detta som nu syns i statistiken, säger Petter Hällberg.

Det senaste decenniet har löneutvecklingen för hela ekonomin sällan avvikit mycket från 2,5 procent i årlig ökningstakt, enligt Medlingsinstitutet.

I näringslivet, där omkring hälften av de anställda omfattas av centrala löneavtal som förlängts från mars, uppgick löneökningstakten till 1,3 procent enligt preliminära siffror.

Motsvarande siffra var 1,6 procent i offentlig sektor, där färre påverkades av uppskjutna avtal i april, enligt Medlingsinstitutet.