Den samlade vänstern svartmålar och bedriver en hatkampanj mot landets småföretagare, hävdade Centerpartiet i en debattartikel nyligen. Hatkampanj alltså? 

En grundlös och oskälig attack mot arbetarrörelsen från mittenpartiets håll kan tyckas. Men Centerpartiet står helt och fullt på arbetstagare sida försäkrar de. 

Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för C har upprepat det som ett mantra.

Om inte turordningsreglerna i las ändras enligt de nya utredningsförslaget ”En moderniserad arbetsrätt” som presenterades i veckan kommer arbetslösheten att öka. En uppluckrad las är nämligen, menar Jonsson, själva förutsättningen för att företag ska kunna anställa och fastanställa

Centerpartiet hävdar att livet blir bättre för de anställda när las försämras.

Det krävs inga raketforskare för att inse hur hårt den logiken haltar. För var finns kopplingen mellan att lättare kunna säga upp personal och att samtidigt anställa fler?

Är uppsägningar och nyanställningar inte själva motsatsen till varandra?

Om inte lönerna samtidigt sänks förstås, så att företag kan avskeda personal med rimliga löner och anställa andra till lägre kostnader – ett scenario som Centerpartiet förstås drömmer om. Men detta nämns inte när de hävdar att anställningstryggheten ökar med uppluckrad las.

Det är viktigt att vara medveten om att ingenting i Centerpartiets politik handlar om att ge några som helst fördelar till landets arbetstagare. 

Är det någon som bedriver hatkampanj så är det C gentemot löntagarna, när de nu så frenetiskt ytterligare vill försämra balansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarens favör.

En fungerande jämvikt på arbetsmarknaden är en hörnsten i den svenska modellen. 

Enkelt uttryckt handlar lönearbete i ett kapitalistiskt system, med den socialdemokratiska politikern Gustav Möllers ord, om en rättvis fördelning av vinst, trygghet och risktagande.

En företagsledare tar ekonomiska risker men får också en ekonomisk vinst. Arbetarens risktagande är mindre, men hen får heller ingen del av vinsten. 

För att detta ska fungera krävs att arbetsgivaren erbjuder en arbetstrygghet och en jämn inkomst för den anställde. Och som komplement ska samhället erbjuda en stark välfärd liksom stöd vid sjukdom och arbetslöshet.

Det var dock längesedan den balansen var rättvis eller likställd.

Under flera årtionden har den samlade högern tillsammans med arbetsgivarorganisationerna drivit på för större företagsvinster kopplat med mindre fackligt inflytande, sämre löneutveckling och minskad anställningstrygghet. 

Det som Centerpartiet nu kallar ”en hatkampanj från vänstern” handlar i själva verket om arbetarrörelsens strävan att återgå till den balans som en gång fanns. Att försöka nå dit är varken särskilt revolutionärt eller radikalt. 

Och det är verkligen inte hatiskt. 

Att ropa skällsord efter andra slår oftast tillbaka mot en själv.

Detta gäller i högsta grad Centern som låtsas stå på löntagarens sida medan de i själva verket gör allt de kan för att slå sönder den svenska modellen.